Scroll to navigation

OD(1) Polecenia użytkownika OD(1)

NAZWA

od - zrzuca pliki w formacie ósemkowym i innych

SKŁADNIA

od [OPCJA]... [PLIK]...
od [-abcdfilosx]... [PLIK] [[+]PRZESUNIĘCIE[.][b]]
od --traditional [OPCJA]... [PLIK] [[+]PRZESUNIĘCIE[.][b] [+][ETYKIETA][.][b]]

OPIS

Wypisuje jednoznaczną reprezentację PLIKU (domyślnie używa bajtów w systemie ósemkowym) na standardowe wyjście. Jeśli podano więcej niż jeden argument PLIK, są one łączone w zadanej kolejności tworząc wejście programu.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Jeśli pierwsze i drugie wywołanie formatu pasuje do użytej składni, to przyjmowane jest, że został użyty drugi format, jeśli ostatni operator zaczyna się od + lub (jeśli występują dwa) od cyfry. PRZESUNIĘCIE jest równoważne -j PRZESUNIĘCIE. ETYKIETA jest pseudoadresem pierwszego wypisanego bajtu, zwiększającym się w trakcie pracy programu. Dla PRZESUNIĘCIA i ETYKIETY przedrostki 0x lub 0X oznaczają zapis szesnastkowy, przyrostkiem może być . oznaczająca zapis ósemkowy lub b - wielokrotność 512.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

formaty wyjściowe do przesunięć w plikach; PODSTAWA to jedna z liter [doxn] - dziesiętna, o'semkowa, hex (szesnastkowa) lub none (brak)
zamiera wejściowe bajty zgodnie z wybraną kolejnością
pomija początkową liczbę BAJTÓW z wejścia
ogranicza zrzut do liczby BAJTÓW wejściowych
wypisuje co najmniej podaną liczbę BAJTÓW znaków graficznych; gdy nie poda się BAJTÓW przyjmowana jest wartość 3
wybiera format lub formaty danych wyjściowych
nie używa * w celu oznaczenia powtórzonych wierszy
wyświetla liczbę BAJTÓW w każdym wierszu wyjściowym; gdy nie poda się żadnej wartości, przyjmowana jest wartość domyślna 32.
akceptuje argumenty w trzeciej postaci podanej w sekcji SKŁADNIA
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Tradycyjne specyfikacje formatu mogą być mieszane, sumują się:

-a
jak -t a: wybiera znaki nazwane, po zignorowaniu najstarszego bitu
-b
jak -t o1: wybiera bajty ósemkowe
-c
jak -t c: wybiera drukowalne znaki bądź sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem
jak -t u2: wybiera 2-bajtowe liczby dziesiętne bez znaku (unsigned)
jak -t fF: wybiera liczby zmiennoprzecinkowe (typu float)
jak -t dI: wybiera dziesiętne liczby całkowite (typu integer)
jak -t dL: wybiera liczby dziesiętne (typu long)
jak -t o2: wybiera 2-bajtowe znaki ósemkowe
jak -t d2: wybiera 2-bajtowe znaki dziesiętne
jak -t x2: wybiera 2-bajtowe znaki szesnastkowe

Aby określić TYP należy podać jedno lub więcej z następujących określeń:

znaki nazwane, po zignorowaniu najstarszego typu
znaki drukowalne lub sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem
liczba dziesiętna ze znakiem, o ROZMIARZE bajtów na liczbę
floating point, SIZE bytes per float
liczba ósemkowa, o ROZMIARZE bajtów na liczbę
liczba dziesiętna bez znaku, o ROZMIARZE bajtów na liczbę
liczba szesnastkowa, o ROZMIARZE bajtów na liczbę

ROZMIAR jest liczbą. Dla typów [doux], ROZMIAR może wynosić również: C: sizeof(char), S: sizeof(short), I: sizeof(int) lub L: sizeof(long). Jeśli TYP ma wartość f, to ROZMIAR może wynosić także F: sizeof(float), D: sizeof(double) lub L: sizeof(long double)

Dodanie przyrostka z do dowolnego typu wyświetla znaki drukowalne na końcu każdego wiersza wyjściowego

BAJTY to zapis szesnastkowy z przedrostkiem 0x lub 0X, który może mieć jeden z następujących przyrostków:

512
1000
1024
1000*1000
1024*1024

and so on for G, T, P, E, Z, Y. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

PRZYKŁADY

wypisuje w szesnastkowym formacie wyjściowym
domyślny format wyjściowy używany przez od

AUTOR

Napisane przez Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/od>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) od invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1