Scroll to navigation

TRUNCATE(1) Brugerkommandoer TRUNCATE(1)

NAVN

truncate - forminsk eller udvid størrelsen for en fil til den angivne størrelse

SYNOPSIS

truncate FLAG... FIL...

BESKRIVELSE

Formindsk eller udvid størrelsen af hver FIL til den angivne størrelse

Et FIL-argument som ikke findes, oprettes.

Fylder en FIL mere end den angivne størrelse, vil de ekstra data gå tabt. Fylder en FIL mindre, vil den blive udvidet, og den udvidede del (hullet) sættes til nul-byte.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

opret ikke nogen filer
fortolk STØR som antal IO-blokke frem for byte
basér størrelsen på RFIL
angiv eller justér filstørrelsen med STØR byte
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Argumentet STØR er et heltal med eventuel enhed (f.eks.: 10K er 10*1024). Enheder er K,M,G,T,P,E,Z,Y (potens af 1024) eller KB,MB,... (potens af 1000). Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

STØR kan også følge efter et af følgende ændringstegn: "+" udvid med,"-" formindsk med, "<" højst, ">" mindst, "/" rund ned til multiplum af, "%" rund op til multiplum af.

FORFATTER

Skrevet af Padraig Brady.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) truncate invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1