Scroll to navigation

DD(1) Brugerkommandoer DD(1)

NAVN

dd - konverterer og kopierer en fil

SYNOPSIS

dd [OPERAND]...
dd TILVALG

BESKRIVELSE

Kopiér en fil med konvertering og formatering som angivet.

læs og skriv BYTE byte ad gangen (standard: 512); tilsidesætter ibs og obs
konverter BYTES bytes ad gangen
konvertér fil som angivet ved kommaadskilt liste af symboler
kopiér kun N indblokke
læs BYTE byte ad gangen (standard: 512)
læs fra FIL istedet for fra stdin
læs som angivet ved kommaadskilt liste af symboler
skriv BYTE byte ad gangen (standard: 512)
skriv til FIL istedet for stdout
skriv som angivet ved kommaadskilt liste af symboler
(eller oseek=N) udelad N uddatablokke i obs-størrelse
(eller iseek=N) udelad N inddatablokke i ibs-størrelse
InformationsNIVEAU der skal udskrives til stderr; "none" undertrykker alt på nær fejlmeddelelser, "noxfer" undertrykker afsluttende overførselsstatistik, "progress" viser overførselsstatistik med jævne mellemrum

N og BYTE kan have følgende multiplikative suffikser: c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024 og så videre for T, P, E, Z, Y. Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre. Hvis N ender med »B«, så tælles byte ikke blokke.

Hvert KONV-symbol kan være:

fra EBCDIC til ASCII
fra ASCII til EBCDIC
fra ASCII til alternerende EBCDIC
indled felter separerede af nyline med mellemrun så de får størelse cbs
udskift indledende mellemrumstegn i felter af størelse cbs med nyline
skift store bogstaver ud med små bogstaver
skift små bogstaver ud med store bogstaver
prøv at søge frem for at skrive alle NUL-uddatablokke
byt alle par af inddatabytes om
udfyld hver ind-blok med NUL op til ibs-størrelse; ved brug af block eller unblock, udfyldes med blanktegn frem for NUL.
meld fejl hvis udfilen allerede findes
opret ikke udfilen
forkort ikke uddatafilen
forsæt indlæsning efter fejl
skriv data til udfil fysisk før der afsluttes
tilsvarende, men skriv også metadata

Hvert FLAG-symbol kan være:

tilføjelsestilstand (kun meningsfuld ved udskrift; conv=notrunc anbefales)
brug direkte data-I/O
meld fejl for ikke-kataloger
brug synkroniseret I/O til data
tilsvarende, men også for metadata
opsaml fulde ind-blokke (kun iflag)
brug ikkeblokerende I/O
opdatér ikke tilgangstid
Bed om at tømme cachen. Se også oflag=sync
tildel ikke styrende terminal fra fil
følg ikke symbolske lænker

Hvis der sendes et USR1-signal til en kørende "dd"-proces, vil den udskrive I/O-statistik til standard-fejl og så fortsætte kopiering.

Flag er:

vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

FORFATTER

Skrevet af Paul Rubin, David MacKenzie, og Stuart Kemp.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/dd>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) dd invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Kenneth Rohde Christiansen <kenneth@gnu.org>, Peter Makholm <peter@makholm.net>, Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk> og Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1