Scroll to navigation

TR(1) Brugerkommandoer TR(1)

NAVN

tr - transskriber eller slet tegn

SYNOPSIS

tr [TILVALG]... STRENG1 [STRENG2]

BESKRIVELSE

Oversæt, sammenklem og/eller slet tegn fra standardind og skriv til standardud. STRENG1 og STRENG2 angiver tabeller med tegn TABEL1 og TABEL2, der kontrollerer handlingen.

brug komplement af TABEL1
slet tegn i TABEL1, oversæt ikke
erstat hver række af gentagne tegn anført i sidst angivne TABEL med et enkelt af dette tegn
-t, --truncate-set1
afkort først TABEL1 til længden af TABEL2
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

TABELLer er angivet med strenge af tegn. De fleste tegn står for sig selv. Følgende sekvenser tolkes specielt:

tegn med oktalværdi NNN (1 til 3 oktale cifre)
\\
omvendt skråstreg
hørbar BEL
tilbage (backspace)
sideskift
ny linje
vognretur (CR)
vandret tabulator
lodret tabulator
alle tegn fra TEGN1 til TEGN2, stigende
[TEGN*]
i TABEL2, kopier af TEGN indtil samme længde til TABEL1
[TEGN*ANTAL]
ANTAL kopier af TEGN, ANTAL er oktal, hvis det begynder med 0
[:alnum:]
alle bogstaver og tal
[:alpha:]
alle bogstaver
[:blank:]
alle vandrette blanke tegn
[:cntrl:]
alle kontroltegn
[:digit:]
alle cifre
[:graph:]
alle skrivbare tegn, undtaget blanke tegn
[:lower:]
alle små bogstaver
[:print:]
alle skrivbare tegn, inkluderet blanke tegn
[:punct:]
alle tegnsætningstegn
[:space:]
alle vandrette og lodrette blanke tegn
[:upper:]
alle store bogstaver
[:xdigit:]
alle hexadecimale cifre
[=TEGN=]
alle tegn som er lig TEGN

Der oversættes hvis -d ikke er givet, og både STRENG1 og STRENG2 er der. -t kan kun bruges ved oversættelse. TABEL2 bliver udvidet til længden af TABEL1 ved at gentage dets sidste tegn om nødvendigt. Ekstra tegn i TABEL2 ignoreres. [:lower:] og [:upper:] kan bruges sammen for at angive konvertering af store/små bogstaver. Sammenklem opstår efter oversættelse eller sletning.

FEJL

Fuld understøttelse er kun tilgængelig for sikker single-byte sprog, hvor hver enkelt byte repræsenterer et enkelt tegn. C-sproget er sikkert i GNU-systemer, så du kan undgå denne problemstilling i skallen ved at afvikle LC_ALL=C tr i stedet for ren tr.

FORFATTER

Skrevet af Jim Meyering.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/tr>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) tr invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1