Scroll to navigation

STDBUF(1) Brugerkommandoer STDBUF(1)

NAVN

stdbuf - kør KOMMANDO med ændrede bufferoperationer for dens standardstrømme

SYNOPSIS

stdbuf FLAG... KOMMANDO

BESKRIVELSE

Kør KOMMANDO med ændrede bufferoperationer for dens standardstrømme.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

angiv buffertilstand for standard-ind
angiv buffertilstand for standard-ud
angiv buffertilstand for standard-fejl
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Hvis TILSTAND er "L", vil den tilhørende strøm være linjebufret. Dette flag er ugyldigt med standard-ind.

Hvis TILSTAND er "0", vil den tilhørende strøm være uden buffer.

Ellers er TILSTAND et tal, der kan følges af enhver af følgende: KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, og så videre for G, T, P, E, Z, Y. Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre. I dette tilfælde vil den pågældende strøm være fuldt bufret med bufferstørrelsen angivet til TILSTAND byte.

BEMÆRK: Hvis KOMMANDO ændrer buffertilstanden for dens standardstrømme (f. eks. gør "tee" dette), så vil dette tilsidesætte de tilsvarende ændringer fra "stdbuf". Derudover bruger visse filtre (såsom "dd" og "cat") ikke strømme til I/O, og påvirkes derfor ikke af indstillingerne fra "stdbuf".

EKSEMPLER

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ' ' -f1 | uniq
Dette vil øjeblikkeligt vise unikke poster fra access.log

FEJL

På GLIBC-platforme vil angivelse af en størrelse på mellemlageret, dvs. brug af fuldt mellemlagret tilstand medføre en ikkedefineret operation.

FORFATTER

Skrevet af Padraig Brady.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) stdbuf invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1