Scroll to navigation

STDBUF(1) Brugerkommandoer STDBUF(1)

NAVN

stdbuf - kør KOMMANDO med ændrede bufferoperationer for dens standardstrømme

SYNOPSIS

stdbuf FLAG... KOMMANDO

BESKRIVELSE

Kør KOMMANDO med ændrede bufferoperationer for dens standardstrømme.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

angiv buffertilstand for standard-ind
angiv buffertilstand for standard-ud
angiv buffertilstand for standard-fejl
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

Hvis TILSTAND er "L", vil den tilhørende strøm være linjebufret. Dette flag er ugyldigt med standard-ind.

Hvis TILSTAND er "0", vil den tilhørende strøm være uden buffer.

Ellers er TILSTAND et tal, der kan følges af enhver af følgende: KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, og så videre for G, T, P, E, Z, Y. Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre. I dette tilfælde vil den pågældende strøm være fuldt bufret med bufferstørrelsen angivet til TILSTAND byte.

BEMÆRK: Hvis KOMMANDO ændrer buffertilstanden for dens standardstrømme (f. eks. gør "tee" dette), så vil dette tilsidesætte de tilsvarende ændringer fra "stdbuf". Derudover bruger visse filtre (såsom "dd" og "cat") ikke strømme til I/O, og påvirkes derfor ikke af indstillingerne fra "stdbuf".

EKSEMPLER

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ' ' -f1 | uniq
This will immediately display unique entries from access.log

FEJL

On GLIBC platforms, specifying a buffer size, i.e., using fully buffered mode will result in undefined operation.

FORFATTER

Skrevet af Padraig Brady.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/>

OPHAVSRET

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) stdbuf invocation'

OVERSÆTTELSE

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

september 2020 GNU coreutils 8.32