Scroll to navigation

deb-extra-override(5) dpkg-suite deb-extra-override(5)

NAAM

deb-extra-override - extra override-bestand van het Debian-archief

OVERZICHT

override

BESCHRIJVING

Terwijl de meeste informatie over een binair/broncode-pakket kan gevonden worden in het bestand control/.dsc, kan elk element ervan vervangen worden wanneer het geëxporteerd wordt naar Packages/Sources-bestanden. Het extra override-bestand bevat die vervangingen.

Het extra override-bestand heeft een eenvoudige indeling waarbij de elementen door witruimte van elkaar gescheiden worden. Commentaar is toegestaan (aangegeven met een #).


pakket veldnaam waarde

pakket is de naam van het binaire/broncode-pakket.

veldnaam is de naam van het veld dat vervangen wordt. waarde is de waarde die in het veld geplaatst moet worden. Ze kan witruimte bevatten aangezien de regel bij het ontleden ervan in niet meer dan 3 kolommen opgesplitst wordt.

De extra override-bestanden die gebruikt worden om de officiële Packages-lijsten te maken kunnen op elke Debian spiegelserver gevonden worden in de map indices.

ZIE OOK

dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

2020-03-08 1.20.0