Scroll to navigation

deb-changelog(5) dpkg-suite deb-changelog(5)

NAAM

deb-changelog - indeling van het dpkg changelog-bestand van broncodepakketten

OVERZICHT

changelog

BESCHRIJVING

Wijzigingen aan de ingepakte versie van een project worden in het changelog-bestand debian/changelog toegelicht. Daar vallen in de broncode aangebrachte veranderingen ten opzichte van die van de toeleveraar onder, evenals andere wijzigingen en updates aan het pakket.

De indeling van het bestand debian/changelog laat het gereedschap voor het bouwen van pakketten toe om uit te zoeken welke versie van het pakket gebouwd wordt en om andere release-specifieke informatie te weten te komen.

Deze indeling bestaat uit een reeks vermeldingen zoals deze:

pakket (versie) distributies; metadata

[optioneel (een) blanco regel(s), die gestript worden]
* informatie-over-de-veranderingen
nog-informatie-i.v.m.-de-aanpassingen
[blanco regel(s), zichtbaar in de uitvoer van dpkg-parsechangelog(1)]
* en-eventueel-nog-meer-wijzigingsinformatie
[optioneel (een) blanco regel(s), die gestript worden]
-- naam-van-de-onderhouder <e-mailadres> datum

package and version are the source package name and version number. version is delimited by parenthesis U+00028 ‘(’ and U+0029 ‘)’.

distributions lists one or more space-separated distributions where this version should be installed when it is uploaded; it is copied to the Distribution field in the .changes file. distributions must be terminated by a semicolon (U+003B ‘;’).

metadata lists zero or more comma-separated keyword=value items. Each keyword can contain only minus and case insensitive alphanumeric characters, as they need to be mapped to deb822(5) field names. The only keywords currently supported by dpkg are urgency and binary-only. urgency's value is used for the Urgency field in the .changes file for the upload. binary-only with a yes value, is used to denote that this changelog entry is for a binary-only non-maintainer upload (an automatic binary rebuild with the only change being the changelog entry).

The change details may in fact be any series of lines starting with at least two spaces (U+0020 SPACE), but conventionally each change starts with an asterisk and a separating space and continuation lines are indented so as to bring them in line with the start of the text above. Blank lines may be used here to separate groups of changes, if desired.

Indien deze upload bugs oplost die vermeld staan in het opvolgingssysteem voor bugs van de distributie, kunnen die automatisch gesloten worden op het ogenblik dat het pakket opgenomen wordt in het archief van de distributie, indien de tekenreeks


Closes: Bug#nnnnn
opgenomen wordt in de beschrijving van de wijzigingen (de exacte Perl reguliere expressie is /closes:\s*(?:bug)?\#?\s?\d+(?:,\s*(?:bug)?\#?\s?\d+)*/i). Deze informatie wordt overgedragen via het veld Closes in het bestand .changes.

De naam van de onderhouder en het e-mailadres die in het changelog-bestand vermeld worden moeten betrekking hebben op de persoon die deze release van het pakket voorbereidde. Deze gegevens betreffen niet noodzakelijk de persoon die het pakket uploadt of de persoon die het pakket gewoonlijk onderhoudt. Deze informatie wordt gekopieerd naar het veld Changed-By in het bestand .changes en zal later, wanneer de upload in het distributiearchief ondergebracht wordt, gebruikt worden voor het zenden van een kennisgeving.

De datum heeft de volgende indeling (compatibel met en met dezelfde betekenis als in RFC2822 en RFC5322, of hetgeen het commando «date -R» genereert):

dag-van-de-week, dd maand jjjj uu:mm:ss +zzzz

waarbij

een van volgende mogelijkheden is: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.
met één of twee cijfers de dag van de maand aanduidt (01-31).
een van volgende mogelijkheden is: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec.
met vier cijfers het jaar aanduidt (bijv. 2010).
met twee cijfers het uur aanduidt (00-23).
met twee cijfers de minuut aanduidt (00-59).
met twee cijfers de seconde aanduidt (00-60).
[+-]zzzz
aanduidt wat het tijdsverschil is tegenover de gecoördineerde wereldtijd (UTC). ‘+’ geeft aan dat de tijd voorloopt op UTC (d.w.z. dat de tijdzone zich ten oosten van de nulmeridiaan bevindt) en ‘-’ geeft aan dat de tijd achterloopt op UTC (d.w.z. dat de tijdzone zich ten oosten van de nulmeridiaan bevindt). De eerste twee cijfers geven aan hoeveel uur het verschil bedraagt ten opzichte van UTC en de laatste twee hoeveel extra minuten het verschil is ten opzichte van UTC. De laatste twee cijfers moeten vallen binnen het bereik 00-59.

The first “title” line with the package name must start at the left hand margin. The “trailer” line with the maintainer and date details must be preceded by exactly one space (U+0020 SPACE). The maintainer details and the date must be separated by exactly two spaces (U+0020 SPACE).

Elke regel die volledig (d.w.z. zonder voorafgaande witruimte) bestaat uit commentaar in de vorm van #- of /* */ of RCS-trefwoorden.

Modusregels van Vim of lokale variabelen van Emacs en oudere changelog-elementen met een andere indeling aan het einde van het bestand, moeten aanvaard worden en in de uitvoer behouden blijven, maar de inhoud ervan kan verder genegeerd worden en het ontleden kan op dat punt gestopt worden.

Het volledige changelog-bestand moet in UTF-8 opgemaakt zijn.

BESTANDEN

VOORBEELDEN

dpkg (1.17.18) unstable; urgency=low

[ Guillem Jover ]
* Handle empty minimum versions when initializing dependency versions,
as the code is mapping the minimum version 0 to ” to avoid outputting
useless versions. Regression introduced in dpkg 1.17.17. Closes: #764929
[ Updated programs translations ]
* Catalan (Guillem Jover).
[ Updated dselect translations ]
* Catalan (Guillem Jover).
* German (Sven Joachim).
-- Guillem Jover <guillem@debian.org> Sun, 12 Oct 2014 15:47:44 +0200

ZIE OOK

deb822(5), deb-version(7), deb-changes(5), dpkg-parsechangelog(1).

2020-03-08 1.20.0