Scroll to navigation

NPROC(1) Polecenia użytkownika NPROC(1)

NAZWA

nproc - wypisuje liczbę dostępnych procesorów

SKŁADNIA

nproc [OPCJA]...

OPIS

Wypisuje liczbę procesorów (wątków) dostępnych dla bieżącego procesu, która może być mniejsza niż liczba włączonych procesorów.
--all
wyświetla liczbę zainstalowanych procesorów
--ignore=N
jeśli to możliwe, wyklucza N procesorów
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Giuseppe Scrivano.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu nproc proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/nproc>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) nproc invocation'

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

styczeń 2016 GNU coreutils 8.25