Scroll to navigation

WCSDUP(3) Podręcznik programisty Linuksa WCSDUP(3)

NAZWA

wcsdup - duplikuje łańcuch szerokich znaków

SKŁADNIA

#include <wchar.h>

wchar_t *wcsdup(const wchar_t *s);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcsdup():

Od glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcsdup() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strdup(3). Alokuje wymaganą ilość pamięci i zwraca nowy łańcuch szerokich znaków, o zawartości początkowej będącej duplikatem łańcucha s.

Pamięć dla nowego łańcucha jest uzyskiwana z pomocą malloc(3) i powinna być zwalniana funkcją free(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli się powiedzie, funkcja wcsdup() zwraca wskaźnik do nowego łańcucha szerokich znaków. W przypadku błędu zwraca -1 i ustawia errno, wskazując na przyczynę błędu.

BŁĘDY

ENOMEM
Zabrakło pamięci na przydzielenie zduplikowanego łańcucha znaków.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
wcsdup() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2008. Funkcja nie występuje w POSIX.1-2001 i nie jest dostępna w większości innych systemów.

ZOBACZ TAKŻE

strdup(3), wcscpy(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 GNU