Scroll to navigation

EXPM1(3) Podręcznik programisty Linuksa EXPM1(3)

NAZWA

expm1, expm1f, expm1l - funkcja wykładnicza minus 1

SKŁADNIA

#include <math.h>

double expm1(double x);

float expm1f(float x);
long double expm1l(long double x);
Proszę linkować z -lm.


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

expm1():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || _XOPEN_SOURCE >= 500 || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

expm1f(), expm1l():
_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają wartość równoważną z
    exp(x) - 1
Wynik jest obliczany w sposób zapewniający dokładność nawet gdy x wynosi prawie zero, czyli w sytuacji, w której użycie exp(x) - 1 prowadziłoby do niedokładności z powodu odejmowania dwóch prawie takich samych liczb.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają exp(x) - 1.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności, to zwracane jest -1.

W przypadku przepełnienia wyniku operacji, występuje błąd zakresu i funkcje zwracają odpowiednio -HUGE_VAL, -HUGE_VALF lub -HUGE_VALL.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE (ale patrz BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
expm1(), expm1f(), expm1l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

W przypadku niektórych dużych ujemnych wartości x (dla których wynik zmierza do -1) funkcja expm1() niewłaściwie rzuca wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej.

W przypadku niektórych dużych dodatnich wartości x funkcja expm1() niewłaściwie rzuca wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej w połączeniu z oczekiwanym wyjątkiem przekroczenia zakresu oraz zwraca NaN zamiast dodatniej nieskończoności.

Implementacja tych funkcji w wersjach wcześniejszych niż 2.11 biblioteki glibc nie ustawiała errno na ERANGE, gdy wystąpił błąd zakresu.

ZOBACZ TAKŻE

exp(3), log(3), log1p(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15