Scroll to navigation

KJS(1) KDE:s användarhandbok KJS(1)

NAME

kjs - KDE:s ECMAScript-kompatibla tolk

ÖVERSIKT

kjs [[--help] | [-help] | [-h]] [[-e sats]] [skript]

BESKRIVNING

kjs är KDE:s ECMAScript/JavaScript-gränssnitt.

PROGRAMVäLJARE

--help,-help,-h
Visa användning av kjscmd.

-e sats

Kör satsen och avslutar. Till exempel:

kjs -e "print('Hej allesamman')"

skript

Kör satserna som är inkluderade i filen skript.

ANVäNDNING

kjs fil, liksom många andra tolkar när de anropas utan parametrar, använder en radeditor för inskrivning av satser, och visar promptern

JS
>

. För att avsluta radeditorn, skriv quit() eller tryck på Ctrl+D.

SE OCKSå

kjs(1)

FEL

Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHOR

Harri Porten <porten@kde.org>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2008-10-15 0.01.01