Scroll to navigation

KJS(1) Manual d'usuari del KDE KJS(1)

NAME

kjs - Intèrpret ECMAScript compatible amb KDE

SINOPSIS

kjs [[--help] | [-help] | [-h]] [[-e sentència]] [script]

DESCRIPCIó

kjs és un motor d'ECMAScript/JavaScript per a KDE.

OPCIONS DAPLICACIó

--help,-help,-h
Mostra l'ús de kjscmd.

-e sentència

Executa la sentència i surt. Per exemple:

kjs -e "print('hola món')"

script

Executa la sentència inclosa en el fitxer script.

ÚS

kjs fitxer, com molts altres intèrprets, quan es crida sense paràmetres utilitza un editor de línies per a introduir sentències, mostrant

JS
>

. Per a sortir escriviu quit() o premeu Ctrl+D.

VEURE TAMBé

kjs(1)

ERRORS

Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHOR

Harri Porten <porten@kde.org>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
15-10-2008 0.01.01