Scroll to navigation

KDEOPTIONS(7) KDE användarhandbok KDEOPTIONS(7)

NAMN

kdeoptions - Gemensamma kommandoradsväljare för alla program som är baserade på KDE-biblioteken

SYNOPSIS

KDE-program [Allmänna KDE-väljare]

VÄLJARE

Följande väljare gäller alla KDE-program:

--caption titel

Använd caption som titel i namnlisten.

--icon ikon

Använd ikon som programmets ikon.

--config filnamn

Använd alternativ inställning filnamn

--nocrashhandler

Inaktivera kraschhantering, för att skapa minnesdumpar.

--waitforwm

Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare.

--style stil

Ställer in stilen för programmets grafiska gränssnitt.

--geometry geometri

Ställer in geometrin för klientens grafiska huvudkomponent.

SE OCKSÅ

qtoptions(7)

UPPHOVSMÄN

Manualsidan skriven av Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTHOR

Lauri Watts <lauri@kde.org>
Author.
2004-02-02 K-skrivbordsmiljön