Scroll to navigation

PO4A-NORMALIZE(1p) Po4a Алати PO4A-NORMALIZE(1p)

ИМЕ

po4a-normalize - нормализација фајла документације парсирањем са po4a, и уписивањем назад

СИНОПСИС

po4a-normalize -f fmt мастер.doc

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Скрипта po4a-normalize је алат за отклањање грешака који се користи с циљем да po4a не измени документ онда када то не би требало да уради. Користите га само ако развијате нови модул, или ако сумњате да се алати не понашају како треба.

Подразумевано је да се генерисани документ упише у po4a-normalize.output а да се генерисани POT фајл упише у po4a-normalize.po, али можете да употребите опције --localized и --pot и промените имена ових фајлова.

ОПЦИЈЕ

-o, --option
Додатна опција (или више њих) које се прослеђују додатку формата. Погледајте документацију сваког од додатака да сазнате више информација о важећим опцијама и њиховом значењу. На пример, AsciiDoc парсеру бисте могли да проследите '-o tablecells', док би текст парсер прихватио '-o tabs=split'.
-b, --blank
Креира празан преведени документ. То се ради тако што се усваја да су све поруке преведене једним размаком или преломом линије.

Ово је корисно да се провери који делови документа не могу да се преведу.

-h, --help
Приказује кратку поруку помоћи.
--help-format
Списак формата документације које програм po4a разуме.
-f, --format
Формат документације који се обрађује. Да бисте видели списак доступних формата употребите опцију --help-format.
-M, --master-charset
Скуп карактера фајла који садржи документ који се преводи.
-l, --localized
Име нормализованог фајла који се прави (подразумевано је po4a-normalize.output).
-p, --pot
Pot фајл који се прави (подразумевано је po4a-normalize.po).
-V, --version
Приказује верзију скрипте и завршава извршавање.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

po4a-gettextize(1), po4a-translate(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

АУТОРИ

 Дени Барбије <barbier@linuxfr.org>
 Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>
 Мартин Квинсон (mquinson#debian.org)

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања 2002-2020 by SPI, inc.

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате под условима GPL (погледајте фајл COPYING).

2020-08-19 Po4a Алати