Scroll to navigation

WARNQUOTA(8) System Manager's Manual WARNQUOTA(8)

NAZWA

warnquota - wysyła mail do użytkowników z przekroczoną kwotą dysku

SKŁADNIA

warnquota [ -ugsid ] [ -F format_kwoty ] [ -q plik_quotatab ] [ -c plik_konfig ] [ -a plik_admin ] [ system_plików... ]

OPIS

warnquota sprawdza kwoty dyskowe określonego lokalnego systemu plików (lub dla każdego lokalnego systemu plików jeśli nie podano żadnego) i wysyła ostrzeżenia do tych użytkowników, którzy osiągnęli miękki limit kwot. Zazwyczaj jest uruchamiana przez cron(8).
-F, --format=format_kwoty
Wymusza ustawienie podanego formatu (tj. nie przeprowadza automatycznego wykrywania formatu). Możliwe nazwy formatów to: vfsold — oryginalny format kwoty z 16-bitowymi identyfikatorami użytkownika i grupy; vfsv0 — format kwoty z 32-bitowymi identyfikatorami użytkownika i grupy, 32-bitowymi polami użycia i-węzłów i limitami; vfsv1 — format kwoty z 64-bitowymi polami limitów i użycia; xfs — kwoty w systemie plików XFS.
-q, --quota-tab=plik_quotatab
Use quotatab instead of /etc/quotatab as file with device description strings (see quotatab(5) for syntax).
-c, --config=plik_konfig
Use configfile instead of /etc/warnquota.conf as configuration file (see warnquota.conf(5) for syntax).
-a, --admins-file=plik_admin
Use adminsfile instead of /etc/quotagrpadmins as a file with administrators of the groups (see quotagrpadmins(5) for syntax).
-u, --user
Sprawdza, czy użytkownicy nie przekraczają kwot (domyślnie).
-g, --group
Sprawdza, czy grupy nie przekraczają kwot. Jeżeli grupa przekracza kwotę, to jest wysyłany mail do użytkownika podanego w /etc/quotagrpadmins.
-s, --human-readable
Próba podawania zużytego miejsca, zużytych i-węzłów i ograniczeń w jednostkach bardziej odpowiednich niż domyślne.
-i, --no-autofs
Ignoruje punkty zamontowane przez automountera.
-d, --no-details
Nie dołącza raportu kwot do e-mailu.

PLIKI

aquota.user
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
quota.user
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
/etc/warnquota.conf
plik konfiguracyjny
/etc/quotatab
opis urządzenia
/etc/quotagrpadmins
administratorzy grup
/etc/mtab
domyślne systemy plików
/etc/passwd
domyślny zbiór użytkowników

ZOBACZ TAKŻE

quota(1), quotatab(5), quotagrpadmins(5), warnquota.conf(5), cron(8), edquota(8).

AUTORZY

warnquota(8) napisał Marco van Wieringen <mvw@planets.elm.net>, modyfikował Jan Kara <jack@suse.cz>. Tę stronę podręcznika napisał Heiko Schlittermann <heiko@lotte.sax.de>, modyfikował Jan Kara.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.