Scroll to navigation

IOPL(2) Podręcznik programisty Linuksa IOPL(2)

NAZWA

iopl - zmień poziom uprawnień we/wy

SKŁADNIA

#include <sys/io.h>

int iopl(int level);

OPIS

iopl() changes the I/O privilege level of the calling process, as specified by the two least significant bits in level.

Wywołanie to jest niezbędne do umożliwienia działania pod Linuksem X serwerom zgodnym z 8514. Ponieważ serwery te wymagają dostępu do wszystkich 65536 portów I/O, polecenie ioperm(2) nie wystarcza.

Dodatkowo do zapewnienia nieograniczonego dostępu do portów we/wy, praca na wyższych poziomach uprawnień we/wy umożliwia procesowi również zablokowanie przerwań. Prawdopodobnie spowodowałoby to załamanie systemu i nie jest to zalecane.

Permissions are not inherited by the child process created by fork(2) and are not preserved across execve(2) (but see NOTES).

Poziom uprawnień we/wy dla normalnego procesu wynosi 0.

This call is mostly for the i386 architecture. On many other architectures it does not exist or will always return an error.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

EINVAL
level jest większy niż 3.
ENOSYS
To wywołanie jest niezaimplementowane.
EPERM
The calling process has insufficient privilege to call iopl(); the CAP_SYS_RAWIO capability is required to raise the I/O privilege level above its current value.

ZGODNE Z

iopl() jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach.

UWAGI

Glibc2 posiada prototyp zarówno w <sys/io.h>, jak i w <sys/perm.h>. Należy unikać tego ostatniego, gdyż jest dostępne tylko na i386.

Prior to Linux 3.7, on some architectures (such as i386), permissions were inherited by the child produced by fork(2) and were preserved across execve(2). This behavior was inadvertently changed in Linux 3.7, and won't be reinstated.

ZOBACZ TAKŻE

ioperm(2), outb(2), capabilities(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.04 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r. Linux