Scroll to navigation

TR(1) Opdrachten voor gebruikers TR(1)

NAAM

tr - vertaal of wis tekens

SAMENVATTING

tr [OPTIE]... SET1 [SET2]

BESCHRIJVING

Vertaal tekens uit standaard invoer, en/of verwijdert ze, en schrijft het resultaat naar standaard uitvoer.
-c, -C, --complement
het complement van SET1 gebruiken
-d, --delete
tekens in SET1 verwijderen, niet omzetten
-s, --squeeze-repeats
herhalingen van een teken uit SET1 vervangen door slechts één zo'n teken
-t, --truncate-set1
SET1 eerst afkappen tot de lengte van SET2
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

SETs worden gegeven als tekenreeksen. De meeste tekens representeren zichzelf. Begrepen codes zijn:

\NNN
het teken met ASCII-code NNN (octaal, 1 tot 3 cijfers)
\\
een backslash
\a
geluidssignaal
\b
backspace
\f
nieuwe pagina (FF-teken)
\n
nieuwe regel (LF-teken)
\r
naar begin van regel (CR-teken)
\t
horizontale tab
\v
verticale tab
TEKEN1-TEKEN2
alle tekens van TEKEN1 t/m TEKEN2 in oplopende volgorde
[TEKEN*]
in SET2: kopieën van TEKEN tot de lengte van SET1
[CHAR*AANTAL]
een specifiek aantal kopieën van TEKEN; AANTAL is octaal als het begint met 0
[:alnum:]
alle letters en cijfers
[:alpha:]
alle letters
[:blank:]
alle horizontale witruimte
[:cntrl:]
alle stuurtekens
[:digit:]
alle cijfers
[:graph:]
alle afdrukbare tekens, exclusief de spatie
[:lower:]
alle kleine letters
[:print:]
alle afdrukbare tekens, inclusief spatie
[:punct:]
alle interpunctie tekens
[:space:]
alle horizontale en verticale witruimte
[:upper:]
alle hoofdletters
[:xdigit:]
alle hexadecimale tekens
[=TEKEN=]
alle tekens die equivalent zijn aan TEKEN

Vertaling treedt op als -d niet gegeven is en zowel SET1 als SET2 gegeven zijn. Optie -t mag alleen gebruikt worden bij omzetten. SET2 wordt vergroot tot de lengte van SET1 door het laatste teken te herhalen; te veel tekens in SET2 worden genegeerd. Alleen [:lower:] en [:upper:] worden gegarandeerd uitgebreid in oplopende volgorde; bij vertalen kunnen zij alleen in paren gebruikt worden voor omzetten van hoofd- in kleine letters of omgekeerd. Optie -s gebruikt de laatst opgegeven set, en het samendrukken gebeurt na vertaling of verwijdering.

AUTEUR

Geschreven door Jim Meyering.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld vertaalfouten in tr op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tr>
of lokaal via: info '(coreutils) tr invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Februari 2019 GNU coreutils 8.30