Scroll to navigation

du(1) Kullanıcı Komutları du(1)

İSİM

du - yaklaşık dosya alanı kullanımı

KULLANIM

du [seçenek]... [dosya]...
du  [seçenek]... --files0-from=dosya

AÇIKLAMA

Her dosyanın disk kullanımı alt dizinlere de geçerek özetler.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de zorunludur.

Sadece dizinler değil dosyalarında disk kullanımlarını gösterir.

disk kullanımından çok gerçek dosya boyu basılır; normalde dik kullanımından küçük olmasına rağmen, deliklerden (seyreklik), dahili saçılımdan, dolaylı bloklardan, vs. dolayı daha büyük de olabilir.

birim baytlık bloklar kullanır.

Boyutlar bayt cinsinden gösterilir.

Bir genel toplam gösterilir.

dosya bir sembolik bağ dosyası ise hedefindeki disk kullanımı gösterilir.

dosya içinde isimleri boş karakter sonlandırmalı olarak belirtilmiş dosyaların disk kullanımını özetler.

--si gibidir, ama ek olarak bir uyarı çağrısı yapar; ileride --dereference-args (-D) seçeneğine eşdeğer olacak şekilde değiştirilecek

Boyutları, okunması kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).

-h gibidir, fakat 1024'ün değil 1000'in katları kullanılır

--block-size=1K ile aynıdır.

Sabit bağlı ise boyutları defalarca gösterir.

Sembolik bağların hedefindekilerin de disk kullanımları hesaba katılır.

--block-size=1M ile aynıdır.

-0, --null
Her satırın sonudaki satırsonu karakteri boş karakter ile değiştirilir (satırlar boş karakter sonlandırmalı diziler haline getirilir).

Sembolik bağlar izlenmez (öntanımlıdır)

Alt dizinlerin boyutları hesaba katılmaz.

Her argüman için sadece toplam gösterilir.

Diğer dosya sistemleri üzerindeki dizinler hesaba katılmaz.

dosya içindeki şablonlarla eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

şablon ile eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

Sadece komut satırı argümanından n veya daha düşük seviyedeki dizinler (--all ile dosyalar) için toplamları gösterir. --max-depth=0 ile --summarize aynıdır.

dizindeki veya alt dizinlerdeki dosyaların son değişiklik zamanları gösterilir.

Değişiklik zamanı yerine sözcük ile belirtilen zaman gösterilir. Erişim zamanı için: atime, access, use. Oluşturulma zamanı için: ctime. Duruma göre: status.

zaman belirtilen tarzda gösterilir: full-iso, long-iso, iso, +biçim. biçim date komutundaki gibi yorumlanır.

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

birim şunlardan biri olabilir: kB (1000), K (1024), MB (1000*1000), M (1024*1024) ve G, T, P, E, Z, Y için bu şekilde devam eder.

ŞABLONLAR

şablon, bir kabuk şablonudur (bir düzenli ifade değildir). Şablon olarak ? işareti herhangi bir tek karakteri, * ise sıfır ya da daha çok karakterli herhangi bir dizgeyi ifade eder. Örneğin, *.o şablonu .o ile biten dosyalar demektir. Komut olarak,

du --exclude='*.o'

verildiğinde .o ile biten dosyalar ve dizinler (.o isimli olan varsa o da) hesaba katılmayacaktır.

YAZAN

Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

du komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve du yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils du

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Aralık 2003

Kasım 2006'da güncellendi.

Kasım 2006 coreutils 6.5