Scroll to navigation

DU(1) Kullanıcı Komutları DU(1)

İSİM

du - yaklaşık dosya alanı kullanımı

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...
[SEÇENEK]... --files0-from=DOSYA

AÇIKLAMA

Dosyaların disk kullanımını alt dizinlere de geçerek özetler.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler, kısa seçenekler için de zorunludur.

-0, --null
Çıktılanan satırlar satır sonu karakteri ile değil NUL (\0) ile sonlandırılır.

Sadece dizinler değil dosyaların da disk kullanımlarını gösterir.

Disk kullanımından çok gerçek dosya boyu basılır; normalde disk kullanımından küçük olmasına rağmen, deliklerden (seyreklik), diskteki saçılımdan, dolaylı bloklardan, vs. dolayı daha büyük de olabilir.

Boyutlar basılmadan önce BOYUT’a göre ölçeklendirilir; örneğin, -BM boyutları 1.048.576 baytlık birimler halinde basar; aşağıdaki BOYUT açıklamasına bakın.

--apparent-size --block-size=1’ ile aynı.

Genel toplam gösterilir.

DOSYA bir sembolik bağ dosyası ise hedefindeki disk kullanımı gösterilir.

Sadece komut satırındakinden SAYI veya daha düşük seviyedeki dizinler (--all ile dosyalar) için toplamları gösterir. --max-depth=0 ile --summarize aynıdır.

DOSYA içinde bulunan isimleri NUL (\0) sonlandırmalı dosyaların disk kullanımını özetler. DOSYA olarak - belirtilmişse standart girdi okunur.

--dereference-args (-D) ile aynı.

Boyutları, okunması kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).

Blok kullanımı yerine dosya düğümü kullanımı gösterilir.

--block-size=1K ile aynıdır.

Sembolik bağ hedefinin disk kullanımı hesaba katılır.

Sabit bağlı ise boyutları defalarca gösterir.

--block-size=1M ile aynıdır.

Sembolik bağlar izlenmez (öntanımlıdır)

Alt dizinlerin boyutları hesaba katılmaz.

-h gibidir, fakat 1024’ün değil 1000’in katları kullanılır.

Her girdi için sadece toplam gösterilir.

BOYUT pozitifse BOYUT’tan küçük girdiler, negatifse BOYUT’tan büyük girdiler hesaba katılmaz.

Dizindeki veya alt dizinlerdeki dosyaların son değişiklik zamanları gösterilir.

Değişiklik zamanı yerine SÖZCÜK ile belirtilen zaman gösterilir. Erişim zamanı için: atime, access, use. Oluşturulma zamanı için: ctime. Duruma göre: status.

Zaman belirtilen TARZda gösterilir: full-iso, long-iso, iso veya +BİÇEM. BİÇEM date(1) komutundaki gibi yorumlanır.

DOSYA içindeki şablonlarla eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

ŞABLON ile eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

Diğer dosya sistemleri üzerindeki dizinler hesaba katılmaz.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Boyut değerleri --block-size seçeneğinde belirtilen BOYUT’lardan ilkine veya DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE ve BLOCKSIZE ortam değişkenlerinde belirtilen boyuta göre gösterilir. Hiçbiri yoksa 1024 baytlık boyut öntanımlıdır (POSIXLY_CORRECT tanımlıysa 512 bayt).

BOYUT bir tamsayı ve seçimlik bir birimden oluşur (10K örneğin, 10*1024’tür). Birimler K,M,G,T,P,E,Z,Y (1024’ün katları) veya KB, MB,... (1000’in katları) olabilir. Bibaytlık birimler de belirtilebilir (KiB, MiB gibi).

ŞABLONLAR

ŞABLON, bir kabuk şablonudur (bir düzenli ifade değildir). Şablon olarak ? işareti herhangi bir tek karakteri, * ise sıfır ya da daha çok karakterli herhangi bir dizgeyi ifade eder. Örneğin, *.o şablonu .o ile biten dosyalar demektir. Komut olarak,

du --exclude=’*.o’

verildiğinde .o ile biten dosyalar ve dizinler (.o isimli olan varsa o da) hesaba katılmayacaktır.

YAZAN

Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/du>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) du invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0