Scroll to navigation

cp(1) Kullanıcı Komutları cp(1)

İSİM

cp - dosya ve dizinleri kopyalar

KULLANIM

cp [seçenek]... [-T] kaynak hedef
cp [seçenek]... kaynak... dizin
cp [seçenek]... -t dizin kaynak...

AÇIKLAMA

Belirtilen kaynak dosyasını hedef dosyaya veya birden fazla kaynak dosyasını dizin'e kopyalar.

Uzun seçeneklerde zorunlu olan argümanlar kısa seçeneklerde de zorunludur.

-dpR ile aynı.

Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

--backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

Ardışık işlem yaparken özel dosyaların içeriğini kopyalar.

--no-dereference --preserve=link ile aynıdır.

Varolan bir hedef dosya açılamazsa, onu siler ve tekrar dener.

Üzerine yazmadan önce kullanıcıya sorar.

Komut satırı sembolik bağlarını izler.

Kopyalamak yerine bağ oluşturur.

Sembolik bağlar daima izlenir.

Sembolik bağlar asla izlenmez.

--preserve=mode,ownership,timestamps ile aynı.

Belirtilen öznitelikler korunur (öntanımlı olanlar: mode,ownership,timestamps - kip, sahiplik, zaman damgası), eğer mümkünse bunlar da: links, all (bağlar, tümü).

Belirtilen öznitelikler korunmaz.

Kaynak dosya yolunu dizin'e ekler.

Dizinleri alt dizinleriyle ardışık olarak kopyalar.

Hedefte dosya varsa, açmaya çalışmaz ve kopyalamaya başlamadan önce onu siler (--force seçeneğinin tersine).

Kopyalamak yerine sembolik bağ oluşturur.

Seyrek dosyaların oluşturulmasını kontrol eder.

kaynak argümanlarının her birinin sonundaki bölü işaretini kaldırır.

Belirtilen yedekleme soneki kullanılır.

Bütün kaynak argümanlarını dizin içine taşır.

hedef, normal dosya olarak ele alınır.

Sadece hedef dosya kaynak dosyadan daha eski ise veya hedef dosya yoksa kopyalar. Böylece dosya güncellemesi yapılmış olur.

Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

Aynı dosya sistemi içinde kalınır.

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Öntanımlı olarak, seyrek kaynak dosyalarının seyrekliği bir kurallar kümesine göre kabaca tespit edilir ve karşılık gelen hedef dosya da buna göre seyrek yapılır. Bu davranış --sparse=auto ile seçilir. kaynak dosyanın içerdiği sıfır bayt dizilimlerine bağlı olarak hedef dosyanın oluşturulması için ise --sparse=always belirtilir. Seyrek dosyaların oluşturulmaması için --sparse=never kullanılır.

--suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:

Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

Numaralı yedekleme yapılır.

Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

Daima basit yedekleme yapar.

Özel bir durum olarak; --force ve --backup seçenekleri verilmişse ve kaynak ve hedef dosyalar mevcut ve aynı isimde normal dosyalarsa, cp komutu kaynak dosyaların bir yedeğini yapar.

YAZAN

Torbjorn Granlund, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

cp komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve cp yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils cp

ÇEVİREN

Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

Kasım 2006'da güncellenmiştir.

Kasım 2006 coreutils 6.5