Scroll to navigation

ECHO(1) Polecenia użytkownika ECHO(1)

NAZWA

echo - wyświetla wiersz tekstu

SKŁADNIA

echo [KRÓTKA-OPCJA]... [NAPIS]...
echo DŁUGA-OPCJA

OPIS

Wyświetla NAPIS(Y) na standardowe wyjście.

-n
nie wypisuje kończącego znaku nowego wiersza
-e
włącza interpretowania sekwencji specjalnych z ukośnikiem
wyłącza interpretowanie sekwencji specjalnych z ukośnikiem (domyślnie)
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli użyto opcji -e, to rozpoznawane są następujące sekwencje specjalne:

\\
odwrotny ukośnik
dzwonek, alarm (BEL)
backspace
kończy wypisywanie wyniku
escape
wysuw strony
znak nowego wiersza
powrót karetki
tabulacja pozioma
tabulacja pionowa
\0NNN
bajt o wartości ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr)
bajt o wartości szesnastkowej HH (1 do 2 cyfr)

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję echo, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env echo ....

AUTOR

Napisane przez Briana Foxa i Cheta Rameya.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/echo>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) echo invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2020 GNU coreutils 8.32