Scroll to navigation

sysfs(2) System Calls Manual sysfs(2)

NAZWA

sysfs - pobiera informacje o rodzaju systemu plików

SKŁADNIA

[[przestarzałe]] int sysfs(int option, const char *fsname);
[[przestarzałe]] int sysfs(int option, unsigned int fs_index, char *buf);
[[przestarzałe]] int sysfs(int option);

OPIS

Uwaga: szukających informacji o systemie plików sysfs, montowanym zwykle pod /sys, odsyłamy do podręcznika sysfs(5).

(Przestarzałe) wywołanie systemowe sysfs() zwraca informacje o systemach plików, które są aktualnie obecne w jądrze. Specyficzna forma wywołania sysfs() i zwracana wartość, zależą od parametru option:

1
Tłumaczy łańcuch znakowy fsname, identyfikujący system plików, na indeks typu systemu plików.
2
Tłumaczy indeks typu systemu plików fs_index na zakończony znakiem NUL łańcuch znakowy identyfikujący system plików. Łańcuch ten zostanie zapisany do bufora buf. Należy się upewnić, że w buf jest dość miejsca na przyjęcie łańcucha.
3
Zwraca ogólną liczbę rodzajów systemów plików aktualnie obecnych w jądrze.

Numerowanie rodzajów systemów plików rozpoczyna się od zera.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sysfs() zwraca dla opcji 1 indeks systemu plików, dla opcji 2 zero, a dla opcji 3 liczbę aktualnie skonfigurowanych systemów plików. W przypadku błędu, zwracane jest -1 i ustawiane errno wskazując błąd.

BŁĘDY

fsname albo buf jest poza dostępną dla użytkownika przestrzenią adresową.
fsname nie jest prawidłowym identyfikatorem systemu plików; fs_index jest poza granicami; option jest nieprawidłowe.

STANDARDY

Brak.

HISTORIA

SVr4.

To wywołanie systemowe wywodzące się z Systemu V jest przestarzałe i nie należy go używać. W systemach z /proc, te same informacje można uzyskać poprzez /proc; proszę korzystać z tego interfejsu.

USTERKI

Nie ma wsparcia w libc ani w glibc. Nie ma metody umożliwiającej zgadnięcie, jaki duży powinien być bufor buf.

ZOBACZ TAKŻE

proc(5), sysfs(5)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8