Scroll to navigation

CATGETS(3) Podręcznik programisty Linuksa CATGETS(3)

NAZWA

catgets - pobranie komunikatu z katalogu komunikatów

SKŁADNIA

#include <nl_types.h>
char *catgets(nl_catd katalog, int numer_zbioru, int numer_komunikatu,
              const char *komunikat);

OPIS

Funkcja catgets() odczytuje komunikat o numerze numer_komunikatu z zestawu numer_zestawu z katalogu komunikatów identyfikowanego przez deskryptor katalog, zwrócony wcześniej przez catopen(3). Czwarty argument komunikat wskazuje na domyślny komunikat, który zostanie zwrócony przez catgets(), jeśli katalog komunikatów nie jest obecnie dostępny. Tekst komunikatu znajduje się w wewnętrznym buforze, więc jeśli aplikacja chce go przechować lub zmodyfikować, powinna go najpierw skopiować. Zwracamy łańcuch zawsze kończy się bajtem null ("\0").

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli funkcja catgets() zakończy się pomyślnie, zwraca wskaźnik do obszaru bufora zawierającego łańcuch z komunikatem zakończonym bajtem null. Jeśli funkcja catgets() zawiedzie, zwraca wartość komunikat.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
catgets() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

Funkcja catgets() jest dostępna jedynie w libc.so.4.4.4c i wyższych. Dokument X/Open Portability Guide ze stycznia 1987 określa bardziej wyrafinowany sposób zwracania wartości w razie wystąpienia błędu: komunikat jest zwracany, jeśli katalog wyznaczony przez katalog jest niedostępny. Natomiast gdy katalog jest dostępny, ale nie zawiera wskazanego komunikatu, zwracany jest pusty łańcuch. Zasada zwracania dwóch różnych wartości w przypadkach błędów została jednak porzucona w SUSv2 na rzecz zwracania zawsze wartości komunikat.

ZOBACZ TAKŻE

catopen(3), setlocale(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

6 marca 2019 r.