Scroll to navigation

MB_CUR_MAX(3) Podręcznik programisty Linuksa MB_CUR_MAX(3)

NAZWA

MB_CUR_MAX - maksymalna długość znaku wielobajtowego w bieżącym ustawieniu językowym

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>

OPIS

Makro MB_CUR_MAX definiuje wyrażenie całkowite udostępniające maksymalną liczbę bajtów wymaganą dla reprezentacji pojedynczego szerokiego znaku w bieżącym ustawieniu językowym (locale). Wartość ta zależy od ustawień językowych, więc nie jest stałą czasu kompilacji.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Wartość całkowita z zakresu [1, MB_LEN_MAX]. Wartość 1 oznacza znaki kodowane tradycyjnie, 8-bitowo.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

MB_LEN_MAX(3), mblen(3), mbstowcs(3), mbtowc(3), wcstombs(3), wctomb(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

8 sierpnia 2015 r. Linux