Scroll to navigation

KMYMONEY(1) Programes executables KMYMONEY(1)

NOM

kmymoney - El gestor de les finances personals per al KDE

SINOPSI

kmymoney [--lang] [-n] [--timers columna] [--nocatch] [--trace] [fitxer]

DESCRIPCIÓ

El KMyMoney és el gestor de les finances personals per al KDE. Proporciona les funcions necessàries per a consolidar els talonaris de xecs, gestionar els préstecs personals i ordenar els ingressos i despeses, utilitzant una interfície gràfica d'usuari similar a un talonari de xecs.

OPCIONS

--lang

L'idioma a emprar.

-n

No obris el darrer fitxer utilitzat.

--timers

Activa els temporitzadors de rendiment.

--nocatch

No captura globalment les excepcions no capturades.

--trace

Engega els traçats del programa. Aquesta opció només està disponible quan el KMyMoney es compila en el mode de depuració.

--dump-actions

Bolca els noms de tots els objectes QAction definits a la sortida estàndard i surt. Aquesta opció només està disponible quan el KMyMoney es compila en el mode de depuració.

VEGEU TAMBÉ

La documentació completa per al KMyMoney es manté com un manual en el format docbook. Si es troba adequadament instal⋅lat el programa KHelpCenter, l'ordre khelpcenter help:/kmymoney hauria de donar accés a tot el manual. De manera alternativa, podeu navegar pel manual emprant el Konqueror donant-li l'URL help:/kmymoney

AUTORS

Edwardes, Michael <mte@users.sourceforge.net>

Concepte original, la majoria del codi inicial. Gestió del projecte

Baumgart, Thomas <ipwizard@users.sourceforge.net>

Gestiona les versions i és mantenidor de facto. Motor intern. Administració del projecte

Bloomfield, Tony <tonybloom@users.sourceforge.net>

Importador del GnuCash. Implementació de les bases de dades.

Wadley, Robert <robntina@users.sourceforge.net>

Artista. Icones, pantalla de benvinguda, vista de casa. Captures de pantalla.

Soliverez, Alvaro <asoliverez@users.sourceforge.net>

Previsions. Informes.

Vilas, Fernando <fvilas@users.sourceforge.net>

Implementació de les bases de dades.

Oneț, Cristian <onet.cristian@gmail.com>

Pedaços i connectors.

Ostroff, Jack <ostroffjh@users.sourceforge.net>

Documentació.

Rodriguez, Felix <frodriguez@users.sourceforge.net>

Administració del projecte, versions anteriors.

Tambascio, Kevin <ktambascio@users.sourceforge.net>

Implementació inicial de les inversions.
17 de juny de 2016 KMyMoney KMyMoney 5.0