Scroll to navigation

deb-old(5) dpkg suite deb-old(5)

NAAM

deb-old - oude indelingswijze van een binair pakket in Debian

OVERZICHT

bestandsnaam.deb

BESCHRIJVING

Het .deb-formaat is de indeling voor een binair pakketbestand in Debian. Deze man-pagina beschrijft de oude indeling die voor Debian 0.93 in gebruik was. Zie deb(5) voor de details van de nieuwe indeling.

INDELING

Het bestand bestaat uit twee regels indelingsinformatie in de vorm van ASCII-tekst, gevolgd door twee samengevoegde en met gzip gecomprimeerde ustar-bestanden.

De eerste regel is het indelingsversienummer, aangevuld tot 8 cijfers, en is voor alle archieven in de oude indeling 0.939000.

De tweede regel is een decimale tekenreeks (zonder voorafgaande nullen) die de lengte aangeeft van het eerste met gzip gecomprimeerde tar-bestand.

Elk van deze regels wordt afgesloten met één enkel regeleinde-teken.

Het eerste tar-bestand bevat de controle-informatie in de vorm van een reeks gewone bestanden. Er moet een bestand control aanwezig zijn, omdat het de kern van de controle-informatie bevat.

In sommige zeer oude archieven kunnen de bestanden uit het controle-tar-bestand zich facultatief in een onderliggende map DEBIAN bevinden. In dat geval zal ook deze onderliggende map DEBIAN zich in het controle-tar-bestand bevinden en zal het controle-tar-bestand enkel in die map bestanden hebben. Facultatief mag het controle-tar-bestand de vermelding ‘.’ bevatten, wat staat voor de huidige map.

Het tweede met gzip gecomprimeerde tar-bestand is het archief van het bestandssysteem met pad-namen die relatief zijn ten opzichte van de hoofdmap van het systeem waarop het geïnstalleerd moet worden. De pad-namen beginnen niet met een slash.

ZIE OOK

deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

2022-07-02 1.20.11