Scroll to navigation

deb-old(5) dpkg suite deb-old(5)

NAMN

deb-old - Debians gamla binärpaketformat

SYNOPS

filnamn.deb

BESKRIVNING

.deb-formatet är Debians binära paketformat. Denna manualsida beskriver det gamla formatet som används före Debian 0.93. Se deb(5) för detaljerad information om det nya formatet.

FORMAT

Filen innehåller två rader av formatinformation som ASCII-text, följt av två sammaslagna gzip-packade ustar-filer.

Den första raden i filen är formatversionsnumret utfyllt till åtta siffror, och är 0.939000 för alla arkiv i det gamla formatet.

Nästa rad är en decimalsträng (utan inledande nollor) som anger längden på den första gzip-packade tar-filen.

Båda dessa rader avslutas med ett ensamt radbrytningstecken.

Den första tar-filen innehåller kontrollinformationen, lagrade som ett antal vanliga filer. Filen control måste finnas, eftersom den innehåller grundläggande kontrollinformation.

In some very old archives, the files in the control tarfile may optionally be in a DEBIAN subdirectory. In that case, the DEBIAN subdirectory will be in the control tarfile too, and the control tarfile will have only files in that directory. Optionally the control tarfile may contain an entry for ‘.’, that is, the current directory.

Den andra gzip-packade tar-filen är filsystemsarkivet, vilken innehåller sökvägar relativt rotkatalogen för systemet det skall installeras på. Sökvägarna innehåller inte inledande snedstreck.

SE ÄVEN

deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2021-04-13 1.20.9