Scroll to navigation

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize options


Dostosuj calibre poprzez załadowanie zewnętrznych wtyczek.

Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Dodaj wtyczkę, podając ścieżkę do pliku, który ją zawiera.

Dla twórców wtyczek: ścieżka do katalogu, gdzie jest tworzona wtyczka. To polecenie spowoduje automatyczne spakowanie wtyczki i uaktualnienie calibre.

Dostosuj wtyczkę. Wprowadź nazwę wtyczki i polecenie dostosowujące oddzielając je przecinkiem.

Wyłącz wtyczkę

Włącz wtyczkę

Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Wyświetl wszystkie zainstalowane wtyczki

Usuń własną wtyczkę - wg nazwy. Nie ma wpływu na wbudowane wtyczki

Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

lutego 26, 2021 5.12.0