Scroll to navigation

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize options


Dostosuj calibre poprzez załadowanie zewnętrznych wtyczek.

Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--add-plugin, -a
Dodaj wtyczkę, podając ścieżkę do pliku, który ją zawiera.

--build-plugin, -b
For plugin developers: Path to the folder where you are developing the plugin. This command will automatically zip up the plugin and update it in calibre.

--customize-plugin
Dostosuj wtyczkę. Wprowadź nazwę wtyczki i polecenie dostosowujące oddzielając je przecinkiem.

--disable-plugin
Wyłącz wtyczkę

--enable-plugin
Włącz wtyczkę

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--list-plugins, -l
Wyświetl wszystkie zainstalowane wtyczki

--remove-plugin, -r
Usuń własną wtyczkę - wg nazwy. Nie ma wpływu na wbudowane wtyczki

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
kwietnia 19, 2021 5.16.1