Scroll to navigation

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize options


Dostosuj calibre poprzez załadowanie zewnętrznych wtyczek.

Ilekroć przekazujesz argumenty do calibre-customize, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Dodaj wtyczkę, podając ścieżkę do pliku, który ją zawiera.

Dla twórców wtyczek: ścieżka do folderu, w którym tworzysz wtyczkę. To polecenie automatycznie spakuje wtyczkę i zaktualizuje ją w Calibre.

Dostosuj wtyczkę. Podaj nazwę wtyczki i ciąg dostosowywania oddzielony przecinkiem. Ciąg dostosowywania jest taki sam, jak podczas dostosowywania wtyczki w interfejsie graficznym calibre.

Wyłącz wtyczkę

Włącz wtyczkę

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Wyświetl wszystkie zainstalowane wtyczki

Usuń własną wtyczkę - wg nazwy. Nie ma wpływu na wbudowane wtyczki

wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

lipca 19, 2024 7.15.0