Scroll to navigation

ximtoppm(1) General Commands Manual ximtoppm(1)

NAZWA

ximtoppm - tworzy przenośną pixmapę (.ppm) z pliku Xim

SKŁADNIA

ximtoppm [--alphaout={nazwa-pliku-alpha,-}] [plikxim]

OPIS

Odczytuje plik Xim. Następnie zapisuje na standardowym wyjściu przenośną pixmapę (.ppm). Pakiet Xim jest zawarty w części contrib wydania X.V11R4.

OPCJE

ximtoppm tworzy plik PGM (przenaszalna mapa odcieni szarości) zawierający wartości kanału alpha w obrazie wejściowym. Jeśli obraz wejściowy nie zawiera kanału alpha, to plik nazwa-pliku-alpha będzie zawierał same zera (oznaczające przeźroczystość) jako wartości alpha. Jeśli nie poda się opcji --alphaout, to ximtoppm nie wygeneruje pliku alpha, a jeśli obraz wejściowy zawierał informacje o przejrzystości, to ximtoppm je zignoruje.

Podanie - spowoduje, że ximtoppm zapisze informacje alpha na standardowe wyjście i zignoruje obraz.

Właściwie to obraz Xim może zawierać dowolny czwarty kanał, który nie musi być kanałem alpha. ximtoppm w sposób opisany powyżej wyciąga dowolny czwarty kanał, który znajdzie; nie ma znaczenia, czy jest to kanał alpha, czy nie.

Jeden ze sposobów używania pliku wyjściowego alpha jest opisany w pnmcomp(1).

Wszystkie opcje można skrócić do ich najkrótszego unikatowego prefiksu.

ZOBACZ TAKŻE

pnmcomp(1), ppm(5)

AUTOR

Copyright (C) 1991 by Jef Poskanzer.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 kwietnia 2000