Scroll to navigation

TAR(1) GNU TAR-manual TAR(1)

NAVN

tar - et arkivredskab

SYNOPSIS

Traditionel brug

tar {A|c|d|r|t|u|x}[GnSkUWOmpsMBiajJzZhPlRvwo] [ARGUMENTER...]

Brug i UNIX-stil

tar -A [FLAG] ARKIV ARKIV

tar -c [-f ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar -d [-f ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar -t [-f ARKIV] [FLAG] [MEDLEM...]

tar -r [-f ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar -u [-f ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar -x [-f ARKIV] [FLAG] [MEDLEM...]

Brug i GNU-stil

tar {--catenate|--concatenate} [FLAG] ARKIV ARKIV

tar --create [--file ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar {--diff|--compare} [--file ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar --delete [--file ARKIV] [FLAG] [MEDLEM...]

tar --append [-f ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar --list [-f ARKIV] [FLAG] [MEDLEM...]

tar --test-label [--file ARKIV] [FLAG] [ETIKET...]

tar --update [--file ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar --update [-f ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar {--extract|--get} [-f ARKIV] [FLAG] [MEDLEM...]

BEMÆRK

Denne manualside er en kort beskrivelse af GNU tar. For en detaljeret diskussion, inklusive eksempler og anbefalinger om brug, så se GNU Tar Manual tilgængelig i formatet texinfo. Hvis info-læseren og tar-dokumentationen er korrekt installeret på dit system, så vil kommandoen

info tar

give dig adgang til den fulde manual.

Du kan også se manualen via info-tilstanden i emacs(1), eller finde den i forskellige formater på internettet

Hvis der opstår forskel mellem denne manualside og GNU Tar Manual, så er den sidst nævnte den autoritative kilde.

BESKRIVELSE

GNU tar er et arkivprogram designet til at lagre store filer i en enkel fil (et archive), og til at manipulere sådanne arkiver. Arkivet kan enten være en normal fil eller en enhed (f.eks. en båndoptager, deraf navnet på programmet, der står for tape archiver), der kan befinde sig enten på en lokal eller en ekstern maskine.

Stil for tilvalg

Options to GNU tar can be given in three different styles. In traditional style, the first argument is a cluster of option letters and all subsequent arguments supply arguments to those options that require them. The arguments are read in the same order as the option letters. Any command line words that remain after all options has been processed are treated as non-optional arguments: file or archive member names.

For example, the c option requires creating the archive, the v option requests the verbose operation, and the f option takes an argument that sets the name of the archive to operate upon. The following command, written in the traditional style, instructs tar to store all files from the directory /etc into the archive file etc.tar verbosely listing the files being archived:

tar cfv etc.tar /etc

In UNIX or short-option style, each option letter is prefixed with a single dash, as in other command line utilities. If an option takes argument, the argument follows it, either as a separate command line word, or immediately following the option. However, if the option takes an optional argument, the argument must follow the option letter without any intervening whitespace, as in -g/tmp/snar.db.

Any number of options not taking arguments can be clustered together after a single dash, e.g. -vkp. Options that take arguments (whether mandatory or optional), can appear at the end of such a cluster, e.g. -vkpf a.tar.

Eksemplet på kommandoen overfor skrevet i short-option style kunne se således ud:

tar -cvf etc.tar /etc
eller
tar -c -v -f etc.tar /etc

In GNU or long-option style, each option begins with two dashes and has a meaningful name, consisting of lower-case letters and dashes. When used, the long option can be abbreviated to its initial letters, provided that this does not create ambiguity. Arguments to long options are supplied either as a separate command line word, immediately following the option, or separated from the option by an equals sign with no intervening whitespace. Optional arguments must always use the latter method.

Her er flere måder at skrive eksemplet på kommandoen i denne stil:

tar --create --file etc.tar --verbose /etc
eller (forkortelse af nogle tilvalg):
tar --cre --file=etc.tar --verb /etc

Tilvalgene i alle tre stile kan blandes, selvom det ikke anbefales for gamle tilvalg.

Operationstilstand

The options listed in the table below tell GNU tar what operation it is to perform. Exactly one of them must be given. Meaning of non-optional arguments depends on the operation mode requested.

Append archive to the end of another archive. The arguments are treated as the names of archives to append. All archives must be of the same format as the archive they are appended to, otherwise the resulting archive might be unusable with non-GNU implementations of tar. Notice also that when more than one archive is given, the members from archives other than the first one will be accessible in the resulting archive only if using the -i (--ignore-zeros) option.

Compressed archives cannot be concatenated.

Create a new archive. Arguments supply the names of the files to be archived. Directories are archived recursively, unless the --no-recursion option is given.
Find differences between archive and file system. The arguments are optional and specify archive members to compare. If not given, the current working directory is assumed.
Delete from the archive. The arguments supply names of the archive members to be removed. At least one argument must be given.

Dette tilvalg fungerer ikke på komprimerede arkiver. Der er intet tilsvarende kort tilvalg.

Tilføj filer til slutningen af et arkiv. Argumenter har den samme mening som for -c (--create).
Viser indholdet af et arkiv. Argumenter er valgfrie. Når anført, så angiver de navnene for medlemmerne at vise.
Test the archive volume label and exit. When used without arguments, it prints the volume label (if any) and exits with status 0. When one or more command line arguments are given. tar compares the volume label with each argument. It exits with code 0 if a match is found, and with code 1 otherwise. No output is displayed, unless used together with the -v (--verbose) option.

There is no short option equivalent for this option.

Append files which are newer than the corresponding copy in the archive. Arguments have the same meaning as with -c and -r options. Notice, that newer files don't replace their old archive copies, but instead are appended to the end of archive. The resulting archive can thus contain several members of the same name, corresponding to various versions of the same file.
Extract files from an archive. Arguments are optional. When given, they specify names of the archive members to be extracted.
Show built-in defaults for various tar options and exit. No arguments are allowed.
-?, --help
Display a short option summary and exit. No arguments allowed.
Display a list of available options and exit. No arguments allowed.
Viser programversion og information om ophavsret og afslutter.

TILVALG

Ændringer til handling

Kontrollér enhedsnumre når inkrementelle arkiver oprettes (standardværdi).
Handle new GNU-format incremental backups. FILE is the name of a snapshot file, where tar stores additional information which is used to decide which files changed since the previous incremental dump and, consequently, must be dumped again. If FILE does not exist when creating an archive, it will be created and all files will be added to the resulting archive (the level 0 dump). To create incremental archives of non-zero level N, create a copy of the snapshot file created during the level N-1, and use it as FILE.

When listing or extracting, the actual contents of FILE is not inspected, it is needed only due to syntactical requirements. It is therefore common practice to use /dev/null in its place.

Use METHOD to detect holes in sparse files. This option implies --sparse. Valid values for METHOD are seek and raw. Default is seek with fallback to raw when not applicable.
Håndtér det gamle GNU-format for inkrementel sikkerhedskopiering.
Afslut ikke med fejlslutstatus p.g.a. filer, der ikke kan læses.
Set dump level for created listed-incremental archive. Currently only --level=0 is meaningful: it instructs tar to truncate the snapshot file before dumping, thereby forcing a level 0 dump.
Assume the archive is seekable. Normally tar determines automatically whether the archive can be seeked or not. This option is intended for use in cases when such recognition fails. It takes effect only if the archive is open for reading (e.g. with --list or --extract options).
Kontroller ikke enhedsnumre når inkrementelle arkiver oprettes.
Antag at arkivet ikke er søgbart.
Behandl kun den n. forekomst af hver fil i arkivet. Dette flag er kun gyldigt med en af de følgende underkommandoer: --delete, --diff, --extract eller --list og når en liste af filer angives enten på kommandolinjen eller med flaget -T. Standardværdi for N er 1.
Begræns brugen af potentielt farlige flag.
Set version of the sparse format to use (implies --sparse). This option implies --sparse. Valid argument values are 0.0, 0.1, and 1.0. For a detailed discussion of sparse formats, refer to the GNU Tar Manual, appendix D, "Sparse Formats". Using info reader, it can be accessed running the following command: info tar 'Sparse Formats'.
Handle sparse files efficiently. Some files in the file system may have segments which were actually never written (quite often these are database files created by such systems as DBM). When given this option, tar attempts to determine if the file is sparse prior to archiving it, and if so, to reduce the resulting archive size by not dumping empty parts of the file.

Kontrollér overskrivning

Dise tilvalgkontrollerer tar-handlinger når en fil udtrækkes over en eksisterende kopi på disk.

Erstat ikke eksisterende filer ved udpakning.
Erstat ikke eksisterende filer som er nyere end de, som findes i arkivet.
Bevar eksisterende symlinker til kataloger ved udpakning.
Bevar eksisterende katalogers metadata.
Extract all files into DIR, or, if used without argument, into a subdirectory named by the base name of the archive (minus standard compression suffixes recognizable by --auto-compress).
Overskriv eksisterende filer ved udpakning.
Overskriv metadata for eksisterende kataloger ved udpakning (standardværdi).
Fjern rekursivt alle filer i mappen før den udpakkes.
Fjern filer efter de blev tilføjet til arkivet.
Erstat ikke eksisterende filer ved udpakning, skip over dem uden meddelelser.
Fjern hver eksisterende fil inden en ny udpakkes oven i den.
Verificer arkivet efter det blev skrevet.

Vælg uddatastrøm

Behandl slutstatus fra barneprocesser bortset fra 0 som fejl (standardværdi).
Udpak filer til standard-ud.
Pipe extracted files to COMMAND. The argument is the pathname of an external program, optionally with command line arguments. The program will be invoked and the contents of the file being extracted supplied to it on its standard input. Additional data will be supplied via the following environment variables:
Type of the file. It is a single letter with the following meaning:

	f	Regular file
	d	Directory
	l	Symbolic link
	h	Hard link
	b	Block device
	c	Character device

I øjeblikket er kun normale filer understøttet.

Filtilstand, et oktal tal.
Navnet på filen.
Navnet på filen som lagret i arkivet
Navnet på filejeren.
Navnet på filejergruppen.
Time of last access. It is a decimal number, representing seconds since the Epoch. If the archive provides times with nanosecond precision, the nanoseconds are appended to the timestamp after a decimal point.
Tidspunkt for sidste ændring.
Tidspunkt for sidste statusændring.
Størrelsen på filen.
UID'en for filejeren.
GId'en for filejeren.

Additionally, the following variables contain information about tar operation mode and the archive being processed:

GNU tar version number.
The name of the archive tar is processing.
Current blocking factor, i.e. number of 512-byte blocks in a record.
Ordinal number of the volume tar is processing (set if reading a multi-volume archive).
Format of the archive being processed. One of: gnu, oldgnu, posix, ustar, v7.
A short option (with a leading dash) describing the operation tar is executing.

Håndtering af filattributter

Bevar accesstider på arkiverede filer, enten ved at genskabe tiderne efter læsning (METODE=replace, standardværdi) eller ved at ikke sætte tiderne overhovedet (METODE=system)
Udsæt angivelse af modifikationstider og rettigheder på udpakkede mapper til slutningen på arkivudpakningen. Brug dette tilvalg når der udtrækkes fra et arkiv, der har en usædvanlig medelemsrækkefølge.
Tvangssæt NAVN som gruppe for tilføjede filer. Hvis GID ikke er angivet, kan NAVN enten være et brugernavn eller en numerisk GID. I dette tilfælde vil den manglende del (GID eller navn) blive arvet fra den nuværende værts gruppedatabase.

Når brugt med --group-map=FIL, påvirker kun de filer hvis ejergruppe ikke er anført i FIL.

Read group translation map from FILE. Empty lines are ignored. Comments are introduced with # sign and extend to the end of line. Each non-empty line in FILE defines translation for a single group. It must consist of two fields, delimited by any amount of whitespace:

OLDGRP NEWGRP[:NEWGID]
    

OLDGRP is either a valid group name or a GID prefixed with +. Unless NEWGID is supplied, NEWGRP must also be either a valid group name or a +GID. Otherwise, both NEWGRP and NEWGID need not be listed in the system group database.

As a result, each input file with owner group OLDGRP will be stored in archive with owner group NEWGRP and GID NEWGID.

Sæt symbolske RETTIGHEDER for tilføjede filer.
Angiv mtime (ændringstidspunkt) på tilføjede filer. DATO-ELLER-FIL er enten en dato eller et tidspunkt i næsten arbitrært format, eller navne på en eksisternede fil. I det sidste tilfælde vil mtime for den fil blive anvendt.
Udpak ikke filers modificeringstid.
Fjern effekten af flaget --delay-directory-restore.
Udpak filer med dig selv som ejer (standardværdi for almindelige brugere).
Anvend brugerens umask når rettigheder udpakkes fra arkivet (standardværdi for almindelige brugere).
Brug altid tal for bruger- og gruppnavn.
Tvangssæt NAVN som ejer for tilføjede filer. Hvis UID ikke er angivet, kan NAVN være enten et brugernavn eller en numerisk UID. I dette tilfælde vil den manglende del (UID eller navn) blive arvet fra den nuværende værts brugerdatabase.

When used with --owner-map=FILE, affects only those files whose owner is not listed in FILE.

Read owner translation map from FILE. Empty lines are ignored. Comments are introduced with # sign and extend to the end of line. Each non-empty line in FILE defines translation for a single UID. It must consist of two fields, delimited by any amount of whitespace:

OLDUSR NEWUSR[:NEWUID]
    

OLDUSR is either a valid user name or a UID prefixed with +. Unless NEWUID is supplied, NEWUSR must also be either a valid user name or a +UID. Otherwise, both NEWUSR and NEWUID need not be listed in the system user database.

As a result, each input file owned by OLDUSR will be stored in archive with owner name NEWUSR and UID NEWUID.

udpak information om filrettigheder (standardværdi for superbrugeren)
Forsøg at udpakke filer til samme ejere som i arkivet (standardværdi for superbrugeren).
Sortér navne som skal udpakkes så de passer med arkivet.
When creating an archive, sort directory entries according to ORDER, which is one of none, name, or inode.

Standarden er --sort=none, der lagrer arkivmedlemmer i den samme rækkefølge som returneret af operativsystemet.

Brug af --sort=name sikrer at medlemsrækkefølgen i det oprettede arkiv er ensartet og reproducerbar.

Brug af --sort=inode reducerer antallet af disksøgninger lavet når arkivet oprettes og kan derfor øge hastigheden på arkiveringen. Denne sorteringsrækkefølge er kun understøttet hvis det underliggende system tilbyder den nødvendige information.

Udvidede filattributter

Aktivér understøttelse for POSIX ACL-er.
Deaktivér understøttelse for POSIX ACL-er.
Aktivér understøttelse for SELinux kontekster.
Deaktivér understøttelse for SELinux kontekster.
Aktivér understøttelse for udvidede filattributter.
Deaktivér understøttelse for udvidede filattributter.
Angiv ekskluderingsmønsteret for xattr-nøgler. MØNSTER er et POSIX-regulært udtryk, f.eks. --xattrs-exclude='^user.', for at ekskludere attributter fra brugernavnerummet.
Angiv inkluderingsmønsteret for xattr-nøgler. MØNSTER er et POSIX-regulært udtryk.

Enhedsvalg og enhedsskift

Use archive file or device ARCHIVE. If this option is not given, tar will first examine the environment variable `TAPE'. If it is set, its value will be used as the archive name. Otherwise, tar will assume the compiled-in default. The default value can be inspected either using the --show-defaults option, or at the end of the tar --help output.

An archive name that has a colon in it specifies a file or device on a remote machine. The part before the colon is taken as the machine name or IP address, and the part after it as the file or device pathname, e.g.:

--file=remotehost:/dev/sr0
    

Et valgfrit brugernavn kan foranstilles til værtsnavnet, med placering af et @-tegn mellem dem.

Som standard tilgås den eksterne vært via rsh(1)-kommandoen. Nutildags er det normalt at bruge ssh(1) i stedet for. Du kan gøre dette ved at angive det følgende tilvalg på kommandolinjen:

--rsh-command=/usr/bin/ssh
    

Den eksterne maskine skal have rmt(8)-kommandoen installeret. Hvis dets stinavn ikke matcher tars standard, så kan du informere tar om det korrekte stinavn via tilvalget --rmt-command.

Arkivfilen er lokal selv om navnet har et kolon.
Afvikl KOMMANDO i slutningen af hvert bånd (indebærer -M). Kommandoen kan inkludere argumenter. Når startet vil den arve tar's miljø samt de følgende variabler.
GNU tar version number.
The name of the archive tar is processing.
Current blocking factor, i.e. number of 512-byte blocks in a record.
Ordinal number of the volume tar is processing (set if reading a multi-volume archive).
Format of the archive being processed. One of: gnu, oldgnu, posix, ustar, v7.
A short option (with a leading dash) describing the operation tar is executing.
Fildeskriptor der kan bruges til at kommunikere det nye delarkivnavn til tar.

Hvis info-skriptet fejler afsluttes tar; ellers begynder det at skrive næste delarkiv.

Change tape after writing Nx1024 bytes. If N is followed by a size suffix (see the subsection Size suffixes below), the suffix specifies the multiplicative factor to be used instead of 1024.

This option implies -M.

Opret/vis/udpak et flerdelarkiv.
Use COMMAND instead of rmt when accessing remote archives. See the description of the -f option, above.
Brug KOMMANDO i stedet for rsh når eksterne arkiver tilgås. Se beskrivelsen af tilvalget -f ovenfor.
Når dette tilvalg bruges sammen med --multi-volume, vil tar holde styr på hvilke delarkiver for et flerdelarkiv det arbejder på i FIL.

Blokhåndtering

Angiv poststørrelse som BLOKKEx512 byte.
When listing or extracting, accept incomplete input records after end-of-file marker.
Ignore zeroed blocks in archive. Normally two consecutive 512-blocks filled with zeroes mean EOF and tar stops reading after encountering them. This option instructs it to read further and is useful when reading archives created with the -A option.
Set record size. NUMBER is the number of bytes per record. It must be multiple of 512. It can can be suffixed with a size suffix, e.g. --record-size=10K, for 10 Kilobytes. See the subsection Size suffixes, for a list of valid suffixes.

Valg af arkivformat

Opret et arkiv med det angivne format. Gyldige formater er:
Format fra GNU tar 1.13.x
GNU-format for tar <= 1.12
POSIX 1003.1-2001 (pax) format.
POSIX 1003.1-1988 (ustar) format.
Gammelt V7-format.
Samme som --format=v7.
Control pax keywords when creating PAX archives (-H pax). This option is equivalent to the -o option of the pax(1) utility.
Samme som --format=posix.
Opret et arkiv med delarkivnavnet TEKST. Ved visning/udpakning er TEKST et skalmønster (»globbing«) for delarkivnavn.

Komprimeringsflag

Brug arkivsuffix til at bestemme komprimeringsprogrammet.
Filtrer data med KOMMANDO. Skal acceptere tilvalget -d), for dekompression. Argumentet kan indeholde kommandolinjetilvalg.
Filtrér arkivet igennem bzip2(1).
Filtrér arkivet igennem xz(1).
Filtrér arkivet igennem lzip(1).
Filtrér arkivet igennem lzma(1).
Filtrér arkivet igennem lzop(1).
Brug ikke arkivsuffix til at bestemme komprimeringsprogrammet.
Filtrér arkivet igennem gzip(1).
Filtrér arkivet igennem compress(1).
Filtrér arkivet igennem zstd(1).

Lokalt filvalg

Tilføj angivet FIL til arkivet (brugbart hvis FIL begynder med "-").
Lav sikkerhedskopier før fjernelse. Argumentet KONTROL, hvis angivet, kontrollerer sikkerhedskopieringens politik. Dets gyldige værdier er:
Lav aldrig sikkerhedskopier.
Lav nummererede sikkerhedskopier.
Nummererede, dersom nummererede sikkerhedskopier eksisterer, ellers simple.
Lav altid simple sikkerhedskopier.

If CONTROL is not given, the value is taken from the VERSION_CONTROL environment variable. If it is not set, existing is assumed.

Change to DIR before performing any operations. This option is order-sensitive, i.e. it affects all options that follow.
Udelad filer som matcher MØNSTER, et jokertegnmønster i glob(3)-stil.
Udelad sikkerhedskopier og låsefiler.
Udelad indholdet i kataloger som indeholder CACHEDIR.TAG, undtagen mærkefilen CACHEDIR.TAG selv.
Udelad mapper indeholdende fil CACHEDIR.TAG og selve filen.
Udelad alt i kataloger som indeholder CACHEDIR.TAG
Before dumping a directory, see if it contains FILE. If so, read exclusion patterns from this file. The patterns affect only the directory itself.
Same as --exclude-ignore, except that patterns from FILE affect both the directory and all its subdirectories.
Udelad indholdet i kataloger som indeholder FIL, undtagen FIL selv.
Udelad kataloger som indeholder FIL.
Udelad alting i kataloger som indeholder FIL.
Udelad kataloger fra versionshåndteringssystemer.
Exclude files that match patterns read from VCS-specific ignore files. Supported files are: .cvsignore, .gitignore, .bzrignore, and .hgignore.
Følg symbolske lænker, arkivér filerne de peger på.
Følg hårde lænker, arkivér filerne de peger på.
Begynd ved det angivne medlem i arkivet.
Work on files whose data changed after the DATE. If DATE starts with / or . it is taken to be a file name; the mtime of that file is used as the date.
Fjern effekten af foregående --null flag.
Gå ikke ned i kataloger automatisk.
Afcitér ikke inddata fil eller medlemsnavne.
Treat each line read from a file list as if it were supplied in the command line. I.e., leading and trailing whitespace is removed and, if the resulting string begins with a dash, it is treated as tar command line option.

This is the default behavior. The --no-verbatim-files-from option is provided as a way to restore it after --verbatim-files-from option.

This option is positional: it affects all --files-from options that occur after it in, until --verbatim-files-from option or end of line, whichever occurs first.

It is implied by the --no-null option.

Instruct subsequent -T options to read null-terminated names verbatim (disables special handling of names that start with a dash).

Se også --verbatim-files-from.

Only store files newer than DATE. If DATE starts with / or . it is taken to be a file name; the mtime of that file is used as the date.
Skift ikke filsystem når arkivet oprettes.
Fjern ikke indledende skråstreger fra filnavne, når arkiver oprettes.
Gå rekursivt ned i kataloger (standardværdi).
lav sikkerhedskopier før fjernelse, erstat den normale sikkerhedskopiendelse. Standardendelsen er ~, hvis ikke ændret med miljøvariablen SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.
Hent navne at udpakke eller oprette fra FIL.

Unless specified otherwise, the FILE must contain a list of names separated by ASCII LF (i.e. one name per line). The names read are handled the same way as command line arguments. They undergo quote removal and word splitting, and any string that starts with a - is handled as tar command line option.

Hvis denne opførsel ikke ønskes, så kan den fjernes via tilvalget --verbatim-files-from.

The --null option instructs tar that the names in FILE are separated by ASCII NUL character, instead of LF. It is useful if the list is generated by find(1) -print0 predicate.

Fjern citat fra fil eller medlemsnavne (standard).
Treat each line obtained from a file list as a file name, even if it starts with a dash. File lists are supplied with the --files-from (-T) option. The default behavior is to handle names supplied in file lists as if they were typed in the command line, i.e. any names starting with a dash are treated as tar options. The --verbatim-files-from option disables this behavior.

This option affects all --files-from options that occur after it in the command line. Its effect is reverted by the --no-verbatim-files-from} option.

Dette tilvalg er underforstået af tilvalget --null.

Se også --add-file.

Udelad filer som matcher mønster listet i FIL.

Filnavnstransformationer

Fjern ANTAL indledende komponenter fra filnavne ved udpakning.
Brug sed's erstatnings-UDTRYK for at transformere filnavne.

Flag for match af filnavne

Påvirker både ekskluderings- og inkluderingsmønstre.

Mønstre skal matche med begyndelsen på filnavne.
Ingen forskel på store og små bogstaver.
Mønstre matches efter alle /-er (standardværdi ved ekskludering).
Match store og små bogstaver forskelligt (standardværdi).
Ordret strengsammenligning.
Jokertegn matcher ikke /.
Brug jokertegn (standardværdi for ekskludering).
Jokertegn matcher / (standardværdi for ekskludering).

Informativ udskrift

Vis forløbsmeddelelser efter hver gruppe af ANTAL poster (standardværdi 10).
Udfør HANDLING ved hvert kontrolpunkt.
Sæt kun tid når filen er nyere end hvad der er givet med --mtime.
Vis fuld opløsning på filtider.
Send informative meddelelser til FIL.
Vis en meddelelse hvis ikke alle lænker bliver arkiveret.
Citér ikke tegn fra STRENG.
Citér også tegn i STRENG.
Sæt citatstil for fil og medlemsnavne. Gyldige værdier for STIL er literal, shell, shell-always, c, c-maybe, escape, locale, clocale.
Vis bloknummer i arkivet for hver meddelelse.
Ved visning eller udpakning vises hvert katalog som ikke matcher søgekriterium.
Vis fil- eller arkivnavne efter transformering af tilvalgene --strip og --transform.
skriv samlet antal byte efter arkivet er blevet behandlet. Med et argument - skrives totalt antal byte, når SIGNAL er angivet. Tilladte signaler er: SIGHUP, SIGQUIT, SIGINT, SIGUSR1 og SIGUSR2. The SIG-præfikset kan udelades.
Vis filers modificeringstid i UTC.
Verbosely list files processed. Each instance of this option on the command line increases the verbosity level by one. The maximum verbosity level is 3. For a detailed discussion of how various verbosity levels affect tar's output, please refer to GNU Tar Manual, subsection 2.5.1 "The --verbose Option".
Enable or disable warning messages identified by KEYWORD. The messages are suppressed if KEYWORD is prefixed with no- and enabled otherwise.

Multiple --warning messages accumulate.

Nøgleord der kontrollerer generel tar-operation:

Aktiver alle advarselsbeskeder. Dette er standarden.
Deaktiver alle advarselsbeskeder.
"%s: filnavnet som læstes indeholder nultegn"
"En enkeltstående nulblok ved %s"

Nøgleord gældende for tar --create:

"%s: indeholder et cachekatalog-mærke %s; %s"
"%s: Filen formindsket med %s byte, fylder ud med nul"
"%s: fil er på et andet filesystem; ikke arkiveret"
"%s: Ukendt filtype; filen blev ignoreret"
"%s: sokkel ignoreret"
"%s: dør ignoreret"
"%s: fil er uændret; ikke arkiveret"
"%s: fil er det samme som arkivet; ikke arkiveret"
"%s: Fil fjernet før vi læste den"
"%s: Fil ændredes mens vi læste den"
Suppresses warnings about unreadable files or directories. This keyword applies only if used together with the --ignore-failed-read option.

Keywords applicable for tar --extract:

"%s: skipper eksisterende fil"
"%s: usandsynligt gammelt tidsstempel %s"
"%s: tidsstempel %s er %s sekunder ud i fremtiden"
"Udpakker sammenhængende filer som almindelige filer"
"Forsøger at udpakke symbolske lænker som hårde lænker"
"%s: Ukendt filtype '%c', udpakket som en almindelig fil"
"Nuværende %s er nyere eller lige så gammel"
"Ignorerer nøgleord '%s' i udvidet hoved"
Controls verbose description of failures occurring when trying to run alternative decompressor programs. This warning is disabled by default (unless --verbose is used). A common example of what you can get when using this warning is:

$ tar --warning=decompress-program -x -f archive.Z
tar (child): cannot run compress: No such file or directory
tar (child): trying gzip
    

This means that tar first tried to decompress archive.Z using compress, and, when that failed, switched to gzip.

"Poststørrelse = %lu blok"

Keywords controlling incremental extraction:

"%s: Kataloget er blevet omdøbt fra %s"
"%s: Kataloget er blevet omdøbt"
"%s: Kataloget er nyt"
"%s: fil er på et andet filesystem: sletter ikke"
"Fejlagtigt dumpkatalog: "X" bruges aldrig"
Bed om bekræftelse for hver handling.

Kompatibilitetsflag

Ved oprettelse det samme som --old-archive; ved udpakning det samme som --no-same-owner.

Størrelsessuffikser

	Suffix	Units	Byte Equivalent
	b	Blocks	SIZE x 512
	B	Kilobytes	SIZE x 1024
	c	Bytes	SIZE
	G	Gigabytes	SIZE x 1024^3
	K	Kilobytes	SIZE x 1024
	k	Kilobytes	SIZE x 1024
	M	Megabytes	SIZE x 1024^2
	P	Petabytes	SIZE x 1024^5
	T	Terabytes	SIZE x 1024^4
	w	Words	SIZE x 2

RETURVÆRDI

Tar exit code indicates whether it was able to successfully perform the requested operation, and if not, what kind of error occurred.

0
Succesfuld afslutning.
1
Some files differ. If tar was invoked with the --compare (--diff, -d) command line option, this means that some files in the archive differ from their disk counterparts. If tar was given one of the --create, --append or --update options, this exit code means that some files were changed while being archived and so the resulting archive does not contain the exact copy of the file set.
2
Fatal error. This means that some fatal, unrecoverable error occurred.

If a subprocess that had been invoked by tar exited with a nonzero exit code, tar itself exits with that code as well. This can happen, for example, if a compression option (e.g. -z) was used and the external compressor program failed. Another example is rmt failure during backup to a remote device.

SE OGSÅ

bzip2(1), compress(1), gzip(1), lzma(1), lzop(1), rmt(8), symlink(7), xz(1), zstd(1).

Fuldstændig tar-manual: afvikl info tar eller brug info-tilstanden i emacs(1) til at læse den.

Internetkopier af GNU tar-dokumentationen i diverse formater kan findes på:


http://www.gnu.org/software/tar/manual

FEJLRAPPORTER

Rapportér programfejl til <bug-tar@gnu.org>. Oversættelsesfejl rapporteres til <dansk@dansk-gruppen.dk>.

OPHAVSRET

Copyright © 2013-2019 Free Software Foundation, Inc.
Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

13 juli 2020 TAR