Scroll to navigation

SOCKETPAIR(2) Linux - příručka programátora SOCKETPAIR(2)

JMÉNO

socketpair - vytvoří pár spojených soketů

POUŽITÍ

#include <sys/types.h> /* Viz POZNÁMKY */
#include <sys/socket.h>

int socketpair(int domain, int type, int protocol, int sv[2]);

POPIS

Volání socketpair() vytvoří pár nepojmenovaných spojených soketů ve specifikovaném jmenném prostoru (doméně) d, jejich typ bude type, používaný protokol protocol. Pro více informací o těchto parametrech viz socket(2).

Deskriptory souborů nových soketů jsou vráceny v sv[0] a sv[1]. Tyto dva sokety jsou nerozlišitelné.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

On success, zero is returned. On error, -1 is returned, errno is set appropriately, and sv is left unchanged

On Linux (and other systems), socketpair() does not modify sv on failure. A requirement standardizing this behavior was added in POSIX.1-2008 TC2.

CHYBOVÉ STAVY

Specifikovaný jmenný prostor není na tomto počítači podporován.
sv není v platné části adresového prostoru procesu.
The per-process limit on the number of open file descriptors has been reached.
Byl dosažen limit pro absolutní počet souborů v systému.
Specifikovaný protokol nepodporuje vytvoření soketového páru.
Specifikovaný protokol není na tomto počítači podporován.

SPLŇUJE STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.4BSD. socketpair() first appeared in 4.2BSD. It is generally portable to/from non-BSD systems supporting clones of the BSD socket layer (including System V variants).

POZNÁMKY

On Linux, the only supported domains for this call are AF_UNIX (or synonymously, AF_LOCAL) and AF_TIPC (since Linux 4.12).

Since Linux 2.6.27, socketpair() supports the SOCK_NONBLOCK and SOCK_CLOEXEC flags in the type argument, as described in socket(2).

POSIX.1 nevyžaduje vložení <sys/types.h> a proto není tento hlavičkový soubor v Linuxu vyžadován. Nicméně některé starší (BSD) implementace jej vyžadují a v přenositelných aplikacích by také bylo tento hlavičkový soubor zachovat.

DALŠÍ INFORMACE

pipe(2), read(2), socket(2), write(2), socket(7), unix(7)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

9. června 2020 Linux