Scroll to navigation

PMAP(1) Polecenia użytkownika PMAP(1)

NAZWA

pmap - informacje o odwzorowaniu pamięci procesu

SKŁADNIA

pmap [opcje] pid [...]

OPIS

Polecenie pmap wypisuje mapę pamięci procesu lub procesów.

OPCJE

Wyświetlanie w formacie rozszerzonym.
Wyświetlanie w formacie urządzeń.
Bez wyświetlania linii nagłówka i stopki.
Ograniczenie wyników do podanego przedziału adresów: dolny,górny. Limity dolny i górny podaje się rozdzielone przecinkiem jako pojedynczy argument.
Wypisywanie jeszcze więcej szczegółów niż z opcją -x. UWAGA: format zmienia się z /proc/PID/smaps
Wypisywanie wszystkiego, co udostępnia jądro
Wypisywanie pełnych ścieżek do plików w kolumnie odwzorowań
Odczyt domyślnej konfiguracji
Odczyt konfiguracji z pliku
Utworzenie nowej konfiguracji domyślnej
Utworzenie nowej konfiguracji w pliku
Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.
Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

KOD WYJŚCIA

0
Sukces.
1
Niepowodzenie.
42
Nie znaleziono wszystkich żądanych procesów.

ZOBACZ TAKŻE

ps(1), pgrep(1)

STANDARDY

Polecenia pmap nie dotyczą żadne standardy, ale wygląda równie brzydko, co polecenie SunOS.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps@freelists.org

2020-06-04 procps-ng