Scroll to navigation

PMAP(1) Polecenia użytkownika PMAP(1)

NAZWA

pmap - informacje o odwzorowaniu pamięci procesu

SKŁADNIA

pmap [opcje] pid [...]

OPIS

The pmap command reports the memory map of a process or processes.

OPCJE

Wyświetlanie w formacie rozszerzonym.
Wyświetlanie w formacie urządzeń.
Bez wyświetlania linii nagłówka i stopki.
Ograniczenie wyników do podanego przedziału adresów: dolny,górny. Limity dolny i górny podaje się rozdzielone przecinkiem jako pojedynczy argument.
Wypisywanie jeszcze więcej szczegółów niż z opcją -x. UWAGA: format zmienia się z /proc/PID/smaps
Wypisywanie wszystkiego, co udostępnia jądro
Wypisywanie pełnych ścieżek do plików w kolumnie odwzorowań
Odczyt domyślnej konfiguracji
Odczyt konfiguracji z pliku
Utworzenie nowej konfiguracji domyślnej
Utworzenie nowej konfiguracji w pliku
Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.
Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

KOD WYJŚCIA

0
Sukces.
1
Niepowodzenie.
42
Nie znaleziono wszystkich żądanych procesów.

ZOBACZ TAKŻE

ps(1), pgrep(1)

STANDARDY

No standards apply, but pmap looks an awful lot like a SunOS command.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps@freelists.org

2020-06-04 procps-ng