Scroll to navigation

WC(1) Kullanıcı Komutları WC(1)

İSİM

wc - her dosya için satır sonu, sözcük ve bayt sayılarını gösterir

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...
[SEÇENEK]... --files0-from=DOSYA...

AÇIKLAMA

Belirtilen her DOSYA için satır sonu, sözcük ve bayt sayısını gösterir. Birden fazla dosya belirtilirse toplam bayt sayısı da gösterilir. Bir sözcük en az bir yazdırılabilir karakter içeren boşluklarla sınırlanmış bir dizgedir.

DOSYA belirtilmezse veya - verilirse standart girdi okunur.

Aşağıdaki seçenekler, daima aşağıdaki sırayla yazdırılacak sayıları seçmek için kullanılabilir: satır sonu, sözcük, karakter, bayt, azami satır uzunluğu

Bayt sayısı gösterilir.

Karakter sayısı gösterilir.

Satır sonu karakterlerinin sayısı gösterilir.

DOSYA dosyasında \0 sonlandırmalı isimlerle belirtilen dosyaları okur. DOSYA olarak - belirtilmşse standart girdi okunur.

Azami ekran genişliğini gösterir.

Sözcük sayısını gösterir.

Yardım metnini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

YAZAN

Paul Rubin ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/wc>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) wc invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0