Scroll to navigation

WC(1) Användarkommandon WC(1)

NAMN

wc — skriv antal nyrader, ord och byte för varje fil

SYNOPSIS

wc [FLAGGA]... [FIL]...
wc [FLAGGA]... --files0-from=F

BESKRIVNING

Skriv antal nyrader, ord och byte för varje FIL, och en rad med totaler om mer än en FIL angavs. Ett ord är en icketom sekvens av skrivbara tecken avgränsade av mellanrum.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Flaggorna nedan kan användas för att välja vilka antal som skrivs, alltid i följande ordning: nyrad, ord, tecken, byte, maximal radlängd.

Skriv antalet byte.
Skriv antalet tecken.
Skriv antalet rader.
Läs indata från filerna som anges med nollterminerade namn i filen F. Om F är - så läs namn från standard in.
Skriv den längsta utskriftsbredden.
Skriv antalet ord.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

UPPHOVSMAN

Skrivet av Paul Rubin och David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/wc>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) wc invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1