Scroll to navigation

TR(1) Kullanıcı Komutları TR(1)

İSİM

tr - karakterleri dönüştürür veya siler

KULLANIM

[SEÇENEK]... KÜME1 [KÜME2]

AÇIKLAMA

Standart girdiden okuduğu karakterleri dönüştürerek, sıkıştırarak ve/veya silerek standart çıktıya yazar.

KÜME1’in tümleyeni kullanılır.

KÜME1’deki karakterleri siler, dönüştürmez.

Aynı karakterden oluşmuş bir sırayı, karakterler KÜME1 içinde varsa, siler yerine o karakterden bir tane koyar.

Önce KÜME1’i, KÜME2’nin boyuna eşit olacak şekilde kısaltır.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

KÜME1 ve KÜME2 karakter dizilimleri olarak belirtilir. Çoğu zaten karakterlerin kendileridir. Yorumlanan dizilimler şunlardır:

\NNN      sekizlik değeri NNN (1-3 rakam) olan karakter
\\       ters eğik çizgi
\a       bip sesi
\b       geri silme
\f       sayfa ileri
\n       satır sonu
\r       satır başı
\t       yatay sekme
\v       düşey sekme
KAR1-KAR2   artan sırada KAR1’den KAR2’ye kadar

tüm karakterler [KAR*] KAR karakterini KUME2’de KUME1 uzunluğu
kadar tekrarlar [KAR*TEKRAR] KAR karakterini TEKRAR kere tekrarlar,
TEKRAR 0 ile başlıyorsa sekizlik sayıdır [:alnum:] tüm harf ve rakamlar [:alpha:] tüm harfler [:blank:] tüm yatay boşluklar [:cntrl:] tüm denetim karakterleri [:digit:] tüm rakamlar [:graph:] boşluk hariç, tüm yazılabilir karakterler [:lower:] tüm küçük harfler [:print:] boşluk dahil, tüm yazılabilir karakterler [:punct:] tüm noktalama isaretleri [:space:] tüm yatay ve düşey boşluklar [:upper:] tüm büyük harfler [:xdigit:] tüm onaltılık rakamlar [=KAR=] KAR karakterinin eşdeğeri olan tüm karakterler

Dönüşüm, -d seçeneği kullanılmadığında ve KÜME1 ve KÜME2’nin her ikisi de verildiğinde gerçekleşir. -t sadece dönüşüm yaparken kullanılabilir. KÜME2 gerektiğinde son karakteri tekrar edilerek KÜME1 ile aynı uzunluğa getirilir. KÜME2’deki fazlalık karakterler dikkate alınmaz. Çeviri yapılılırken KÜME2’de kullanılan karakter sınıflarından sadece [:lower:] ve [:upper:] kesin olarak büyükten küçüğe açılır, bu ikisi beraberce sadece büyük harf / küçük harf dönüşümü yapılırken kullanılabilir. -s sadece ne dönüşüm ne de silme yapılıyorsa KÜME1’i kullanır; aksi takdirde dönüşüm veya sıkıştırma bittikten sonra sıkıştırma yapılıyorsa KÜME2’yi kullanır.

YAZAN

Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/tr>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) tr invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0