Scroll to navigation

tr(1) Kullanıcı Komutları tr(1)

İSİM

tr - karakterleri çevirir veya siler

KULLANIM

tr [seçenek]... küme1 [küme2]

AÇIKLAMA

Standart girdiden okuduğu karakterleri çevirerek, sıkıştırarak ve/veya silerek standart çıktıya yazar.

küme1'in tümleyeni.

küme1'deki karakterleri siler, çeviri yapmaz.

Aynı karakterden oluşmuş bir sırayı, karakterler küme1 içinde varsa, siler yerine o karakterden bir tane koyar.

Önce küme1'i, küme2'nin boyuna eşit olacak şekilde kısaltır.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

küme1 ve küme2 karakter dizileri olarak belirtilir. Çoğu zaten karakterlerin kendileridir. Yorumlanan dizilimler şunlardır:

\NNN      sekizlik değeri NNN (1-3 rakam) olan karakter
\\       tersbölü imi
\a       bip sesi
\b       gerisilme
\f       form ileri
\n       satırsonu
\r       satırbaşı
\t       yatay sekme
\v       düşey sekme
KAR1-KAR2   artan sırada KAR1'den KAR2'ye kadar
        tüm karakterler
[KAR*]     KAR karakterini KUME2'de KUME1 uzunluğu
        kadar tekrarlar
[KAR*TEKRAR]  KAR karakterini TEKRAR kere tekrarlar,
        TEKRAR 0 ile başlıyorsa sekizlik sayıdır
[:alnum:]   tüm harf ve rakamlar
[:alpha:]   tüm harfler
[:blank:]   tüm yatay boşluklar
[:cntrl:]   tüm denetim karakterleri
[:digit:]   tüm rakamlar
[:graph:]   boşluk hariç, tüm yazılabilir karakterler
[:lower:]   tüm küçük harfler
[:print:]   boşluk dahil, tüm yazılabilir karakterler
[:punct:]   tüm noktalama isaretleri
[:space:]   tüm yatay ve düşey boşluklar
[:upper:]   tüm büyük harfler
[:xdigit:]   tüm onaltılık sistem rakamları
[=KAR=]    KAR karakteriyle aynı olan tüm karakterler
Çeviri, -d seçeneği kullanılmadığında ve küme1 ve küme2'nin her ikisi de verildiğinde gerçekleşir. -t sadece çeviri yaparken kullanılabilir. küme2 gerektiğinde son karakteri tekrar edilerek küme1 ile aynı uzunluğa getirilir. küme2'deki fazlalık karakterler dikkate alınmaz. Çeviri yapılılırken küme2'de kullanılan karakter sınıflarından sadece [:lower:] ve [:upper:] kesin olarak büyükten küçüğe açılırlar, bu ikisi beraberce sadece büyük harf küçük harf değişimi yapılırken kullanılabilir. -s sadece ne çeviri ne de silme yapılıyorsa küme1'i kullanır; aksi takdirde çeviri veya sıkıştırma bittikten sonra sıkıştırma yapılıyorsa küme2'yi kullanır.

YAZAN

Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

tr komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve tr yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils tr

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

Kasım 2006 coreutils 6.5