Scroll to navigation

SHUF(1) Kullanıcı Komutları SHUF(1)

İSİM

shuf - satırları rasgele karar

KULLANIM

[SEÇENEK]... SON
-e [SEÇENEK]... DEĞİŞTİRGE
-i İLK-SON [SEÇENEK]...

AÇIKLAMA

Girdi satırlarını rasgele (kart destesi gibi) kararak standart çıktıya yazar.

DOSYA belirtilmezse veya - verilirse standart girdi okunur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Her DEĞİŞTİRGE bir girdi satırı olarak ele alınır.

İLKten SONa kadar her numara bir girdi satırı olarak ele alınır

En fazla SAYI satır çıktılanır.

Sonuç standart çıktı yerine DOSYAya yazılır.

Rasgele baytları DOSYAdan okur (öntanımlı: /dev/urandom).

Çıktı satırları yinelenebilir.

Satırların sonuna satırsonu değil boş karakter (’\0’) ekler.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

YAZAN

Paul Eggert tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/shuf>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) shuf invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0