Scroll to navigation

shuf(1) Kullanıcı Komutları shuf(1)

İSİM

shuf - satırları rasgele karar

KULLANIM

shuf [seçenek]... dosya
shuf -e [seçenek]... [argüman]...
shuf -i ilk-son [seçenek]...

AÇIKLAMA

Girdi satırlarını rasgele kararak standart çıktıya yazar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

Her argüman bir girdi satırı olarak ele alınır.

ilkten sona kadar her numara bir girdi satırı olarak ele alınır

En fazla sayı satır çıktılanır.

Sonuç standart çıktı yerine dosyaya yazılır.

Rasgele baytları dosyadan okur (öntanımlı: /dev/urandom).

Satırların sonuna satırsonu değil boş karakter (`\0') ekler.

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Eğer dosya verilmezse veya - ise standart girdi okunur.

YAZAN

Paul Eggert tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

shuf komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve shuf yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils shuf

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

Kasım 2006 coreutils 6.5