Scroll to navigation

MD5SUM(1) Kullanıcı Komutları MD5SUM(1)

İSİM

md5sum - MD5 ileti özetini hesaplar ve sınar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

MD5 (128 bitlik) sağlama toplamını çıktı olarak verir veya sınar.

DOSYA verilmezse ya da ’-’ olarak verilirse, standart girdiyi okur.

Dosyaları ikilik kipte okur.

MD5 toplamlarını DOSYAlardan okur ve onları sınar.

BSD tarzı sağlama toplamları oluşturur.

Dosyaları metin kipinde okur (öntanımlıdır).

Her çıktı satırı, satır sonu karakteri ile değil, NUL (\0) karakteri ile sonlandırılır ve dosya adı önceleme iptal edilir.

Bu yardımı gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgisini gösterir ve çıkar.

Aşağıdaki beş seçenek sadece sağlama toplamları doğrulanırken kullanışlıdır:

Eksik dosyalar için durumu bildirmez ve başarısız olmaz.

Başarıyla doğrulanmış dosyaların doğrulandığını bildirmez.

Hiçbir şey çıktılanmaz, çıkış kodu başarılı olur.

Düzgünce biçemlenmemiş sağlama toplamı satırları için çıkış kodu sıfırdan farklı olur.

Düzgünce biçemlenmemiş sağlama toplamı satırları hakkında uyarır.

Toplamlar RFC 1321’de tanımlandığı gibi hesaplanır. Sınama esnasında, girdi dosyası bu komutun daha önceki bir çıktısı olmalıdır. Öntanımlı kipte bir sağlama toplamlı satır, türü gösteren karakter (ikilik için *, metin için ’ ’) ve her DOSYAnın adı çıktı olarak verilir.

GNU sistemlerinde metin kipi ile ikil kip arasında fark yoktur.

YAZAN

Ulrich Drepper, Scott Miller ve David Madore tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

cksum(1)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/md5sum>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) md5sum invocation’

ÇEVİREN

© 2004, 2006 Emin İslam Tatlı
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0