Scroll to navigation

MD5SUM(1) Polecenia użytkownika MD5SUM(1)

NAZWA

md5sum - oblicza i sprawdza skrót MD5

SKŁADNIA

md5sum [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje lub sprawdza sumę kontrolną MD5 (128-bit)

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

czyta w trybie binarnym
read checksums from the FILEs and check them
tworzy sumę kontrolną w stylu BSD
czyta w trybie tekstowym (domyślnie)
end each output line with NUL, not newline, and disable file name escaping

Następujących pięć opcji jest przydatnych tylko przy sprawdzaniu sum kontrolnych:

nie zwraca błędu, ani nie informuje przy brakujących plikach
nie wyświetla OK po każdym pozytywnie zweryfikowanym pliku
nie wyświetla niczego, wynik można poznać za pomocą kodu wyjścia
wychodzi z niezerowym kodem zakończenia przy niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
ostrzega o niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

The sums are computed as described in RFC 1321. When checking, the input should be a former output of this program. The default mode is to print a line with: checksum, a space, a character indicating input mode ('*' for binary, ' ' for text or where binary is insignificant), and name for each FILE.

Note: There is no difference between binary mode and text mode on GNU systems.

BŁĘDY

Do not use the MD5 algorithm for security related purposes. Instead, use an SHA-2 algorithm, implemented in the programs sha224sum(1), sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1), or the BLAKE2 algorithm, implemented in b2sum(1)

AUTOR

Napisane przez Ulricha Dreppera, Scotta Millera i Davida Madore.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

cksum(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/md5sum>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) md5sum invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1