Scroll to navigation

FMT(1) Kullanıcı Komutları FMT(1)

İSİM

fmt - paragraf metnini yeniden biçimler

KULLANIM

[-GENİŞLİK] [SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

Her DOSYA’nın içindeki paragrafları yeniden biçimleyip standart çıktıya basar. -GENİŞLİK seçeneği --width=GENİŞLİK için bir kısaltmadır.

DOSYA verilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

İlk iki satırın girintisini korur.

Sadece DİZGE ile başlayan satırları yeniden biçimler. Satırın başından DİZGE kaldırıldıktan sonra kalan kısım biçimlenir ve satırın başına DİZGE yeniden eklenir. Genellikle, açıklama içeren kod satırlarında koda dokunmadan açıklamayı biçimlemek için kullanılır.

Uzun satırları böler fakat kısaları uzunlara eklemez.

İlk satırın girintisi ikincisinden farklı olur.

Sözcükler arasında bir, cümleler arasında iki boşluk.

Azami satır genişliği (öntanımlı: 75 sütun)

İdeal satır genişliği (öntanımlı: genişliğin %93’ü)

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

Ross Paterson tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/fmt>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) fmt invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0