Scroll to navigation

ECHO(1) Kullanıcı Komutları ECHO(1)

İSİM

echo - tek satırlık bir metin görüntüler

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DİZGE]...
UZUN-SEÇENEK

AÇIKLAMA

Kullandığınız kabuk burada açıklanandan farklı bir echo komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduğunuz kabuğun belgelerine göz atmanız faydalı olabilir.

DİZGE’yi standart çıktıya basar.

Satırın sonuna satır sonu karakteri basmaz.

Aşağıda listelenen ters eğik çizgi öncelemeli karakterlerin yorumlanmasını etkinleştirir.

Aşağıda listelenen ters eğik çizgi öncelemeli karakterler yorumlanmaz (öntanımlıdır).

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

-e seçeneği kullanıldığı durumlarda, aşağıdaki dizilimler yorumlanır:

\\
ters eğik çizgi

\a
Uyarı sesi

\b
Gerisilme

\c
Kendinden sonra gelen satırsonu karakteri yoksayılır.

\e
escape

\f
Sayfa ileri

\n
Satır sonu

\r
Satır başı

\t
Yatay sekme

\v
Düşey sekme

\0NNN
Sekizlik değeri NNN (3 basamağa kadar) olan karakter.

\xHH
Onaltılık değeri HH (2 basamağa kadar) olan karakter.

YAZAN

Brian Fox ve Chet Ramey tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/echo>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) echo invocation’

ÇEVİREN

© 2004, 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0