Scroll to navigation

UNEXPAND(1) Användarkommandon UNEXPAND(1)

NAMN

unexpand — konvertera mellanslag till tabulatorer

SYNOPSIS

unexpand [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Konvertera mellanrum i varje FIL till tabulatorer, skriv till standard ut.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Konvertera alla mellanrum, i stället för bara inledande.
Konvertera bara inledande mellanrumsekvenser (ersätter -a).
Tabulatorstegen är N långa i stället för 8 (aktiverar -a).
Använd kommaseparerad lista med tabulatorpositioner. Den sist angivna positionen kan föregås av ”/” för att ante en tabulatorstorlek att använda efter den sista explicit angivna tabulatorpositionen. Vidare kan ett prefix ”+” användas för att justera de återstående tabulatorpositionerna relativt den sist angivna tabulatorpositionen istället för den första kolumnen.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

expand(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/unexpand>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) unexpand invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1