Scroll to navigation

UNEXPAND(1) Polecenia użytkownika UNEXPAND(1)

NAZWA

unexpand - zamienia spacje na tabulacje

SKŁADNIA

unexpand [OPCJE]... [PLIK]...

OPIS

Zamienia spacje w każdym PLIKU na tabulacje, wypisując wynik na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

zamienia wszystkie odstępy, nie tylko znajdujące się na początku wierszy
zamienia tylko początkowe odstępy (przesłania opcję -a)
ustawia tabulacje co N znaków, zamiast domyślnych ośmiu (włącza -a)
use comma separated list of tab positions. The last specified position can be prefixed with '/' to specify a tab size to use after the last explicitly specified tab stop. Also a prefix of '+' can be used to align remaining tab stops relative to the last specified tab stop instead of the first column
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

expand(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/unexpand>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) unexpand invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1