Scroll to navigation

RM(1) Polecenia użytkownika RM(1)

NAZWA

rm - usuwa pliki lub katalogi

SKŁADNIA

rm [OPCJA]... PLIK...

OPIS

Niniejsza strona podręcznika man opisuje rm w wersji GNU. rm usuwa każdy z podanych plików. Domyślnie, nie usuwa katalogów.

Jeśli podano opcje -I lub --interactive=once i występują więcej niż trzy pliki lub jeśli podano opcje -r, -R lub --recursive, to rm pyta użytkownika przed przeprowadzeniem danej operacji. Jeśli odpowiedź nie jest twierdząca, dane działanie jest przerywane.

Poza tym, jeśli plik jest niezapisywalny, standardowym wejściem jest terminal oraz nie podano opcji -f lub --force albo podano opcje -i lub --interactive=always, to rm pyta użytkownika czy usunąć dany plik. Jeśli odpowiedź nie jest twierdząca, plik jest pomijany.

OPCJE

Usuwa (za pomocą unlink) PLIK(I).

ignoruje nieistniejące pliki i argumenty, nigdy nie wyświetla zapytań
pyta przed każdym usunięciem
pyta jeden raz przed usunięciem więcej niż trzech plików lub gdy wybrano usuwanie rekurencyjne; jest mniej denerwujące niż -i, ale wciąż daje ochronę przed większością pomyłek
pyta zgodnie z KIEDY: never (nigdy), once (jak -I) lub always (jak -i); bez podania KIEDY pyta zawsze
podczas rekurencyjnego usuwania hierarchii plików pomija katalogi, które znajdują się w innym systemie plików, niż podany argument wiersza poleceń
nie traktuje katalogu głównego / w sposób specjalny
odmowa usunięcia „/” (domyślnie) z „all” (wszystkie) odrzucenie każdego argumentu na urządzeniu innym od rodzicielskiego
rekurencyjnie usuwa katalogi i ich zawartość
usuwa puste katalogi
wypisuje bieżące działania
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Domyślnie, rm nie usuwa katalogów. Aby usunąć również każdy podany katalog, wraz z całą zawartością, należy użyć opcji --recursive (lub -r albo -R).

Aby usunąć plik, które nazwa zaczyna się od "-" np. "-foo", proszę użyć jednego z poniższych poleceń:

rm -- B-foo
rm ./-foo

Note that if you use rm to remove a file, it might be possible to recover some of its contents, given sufficient expertise and/or time. For greater assurance that the contents are truly unrecoverable, consider using shred(1).

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie, Richarda M. Stallmana i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/rm>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) rm invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1