Scroll to navigation

RM(1) Polecenia użytkownika RM(1)

NAZWA

rm - usuwa pliki lub katalogi

SKŁADNIA

rm [OPCJA]... PLIK...

OPIS

Niniejsza strona podręcznika man opisuje rm w wersji GNU. rm usuwa każdy z podanych plików. Domyślnie, nie usuwa katalogów.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPCJE

Usuwa (za pomocą unlink) PLIK(I).
-f, --force
ignoruje nieistniejące pliki i argumenty, nigdy nie wyświetla zapytań
-i
pyta przed każdym usunięciem
-I
pyta jeden raz przed usunięciem więcej niż trzech plików lub gdy wybrano usuwanie rekurencyjne; jest mniej denerwujące niż -i, ale wciąż daje ochronę przed większością pomyłek
--interactive[=KIEDY]
pyta zgodnie z KIEDY: never (nigdy), once (jak -I) lub always (jak -i); bez podania KIEDY pyta zawsze
--one-file-system
podczas rekurencyjnego usuwania hierarchii plików pomija katalogi, które znajdują się w innym systemie plików, niż podany argument wiersza poleceń
--no-preserve-root
nie traktuje katalogu głównego / w sposób specjalny
--preserve-root[=all]
do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device from its parent
-r, -R, --recursive
rekurencyjnie usuwa katalogi i ich zawartość
-d, --dir
usuwa puste katalogi
-v, --verbose
wypisuje bieżące działania
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Domyślnie, rm nie usuwa katalogów. Aby usunąć również każdy podany katalog, wraz z całą zawartością, należy użyć opcji --recursive (lub -r albo -R).

Aby usunąć plik, które nazwa zaczyna się od "-" np. "-foo", proszę użyć jednego z poniższych poleceń:

rm -- B-foo
rm ./-foo

Proszę zauważyć, że w przypadku usunięcia pliki przez rm, możliwe jest odzyskanie części zawartości, w zależności od posiadanego doświadczenia i/lub czasu. Aby mieć większą pewność, że zawartość jest na prawdę nie do odzyskania, proszę rozważyć użycie programu shred.

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie, Richarda M. Stallmana i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/rm>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) rm invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

June 2020 GNU coreutils 8.32