Scroll to navigation

getpeername(2) System Calls Manual getpeername(2)

NAZWA

getpeername - pobranie nazwy drugiej strony połączonego gniazda

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <sys/socket.h>
int getpeername(int sockfd, struct sockaddr *restrict addr,
                socklen_t *restrict addrlen);

OPIS

getpeername() returns the address of the peer connected to the socket sockfd, in the buffer pointed to by addr. The addrlen argument should be initialized to indicate the amount of space pointed to by addr. On return it contains the actual size of the name returned (in bytes). The name is truncated if the buffer provided is too small.

The returned address is truncated if the buffer provided is too small; in this case, addrlen will return a value greater than was supplied to the call.

WARTOŚĆ ZWRACANA

On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

BŁĘDY

Argument sockfd nie jest prawidłowym deskryptorem.
Parametr addr wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową procesu.
addrlen is invalid (e.g., is negative).
Dostępna ilość zasobów systemowych jest niewystarczająca dla wykonania operacji.
Gniazdo nie jest podłączone.
The file descriptor sockfd does not refer to a socket.

STANDARDY

SVr4, 4.4BSD (funkcja getpeername() pojawiła się pierwotnie w 4.2BSD).

UWAGI

For background on the socklen_t type, see accept(2).

For stream sockets, once a connect(2) has been performed, either socket can call getpeername() to obtain the address of the peer socket. On the other hand, datagram sockets are connectionless. Calling connect(2) on a datagram socket merely sets the peer address for outgoing datagrams sent with write(2) or recv(2). The caller of connect(2) can use getpeername() to obtain the peer address that it earlier set for the socket. However, the peer socket is unaware of this information, and calling getpeername() on the peer socket will return no useful information (unless a connect(2) call was also executed on the peer). Note also that the receiver of a datagram can obtain the address of the sender when using recvfrom(2).

ZOBACZ TAKŻE

accept(2), bind(2), getsockname(2), ip(7), socket(7), unix(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.03